English version
Ingrid Anette Danbolt

Ingrid Anette Danbolt

Kort om

Hovedfag i musikkvitenskap fra UiO og Hovedfag korledelse fra Norges musikkhøgskole

Vitenskapelige publikasjoner

Haukenes, Siri; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger - hva forteller de oss? Et kulturhistorisk blikk på norsk sanghistorie. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. II. s. 131-169. Solum.

Haukenes, Siri; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger i samvær med barn: Tradisjoner i og mellom generasjoner. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. 3. s. 29-66. Cappelen Damm Akademisk.

Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (2022). «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. Kap. 2. s. 29-65. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2997539

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/11250/2977393

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood .
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14639...

Danbolt, Ingrid Anette; Dybvik, Jeanette Helleberg (2018). Skaperglede som kilde til læring. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 15. s. 274-286. Universitetsforlaget.

Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 15.

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791557/barnehagens...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig