English version
Ingrid Anette Danbolt

Ingrid Anette Danbolt

Kort om

Hovedfag i musikkvitenskap fra UiO og Hovedfag korledelse fra Norges musikkhøgskole

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Haukenes, Siri ; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger i samvær med barn: Tradisjoner i og mellom generasjoner. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. s. 29-66. Cappelen Damm Akademisk.

Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri ; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (2022). «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. s. 29-65. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch2

Haukenes, Siri ; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger - hva forteller de oss? Et kulturhistorisk blikk på norsk sanghistorie. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. s. 131-169. Solum.

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education. Vol. 2.
https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2905

Danbolt, Ingrid Anette ; Dybvik, Jeanette Helleberg (2018). Skaperglede som kilde til læring. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. s. 274-286. Universitetsforlaget.

Knudsen, Jan Sverre ; Aglen, Gry Sagmo ; Danbolt, Ingrid Anette ; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood.
https://doi.org/10.1177/1463949118756369

Engesnes, Nina ; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1809

Knudsen, Jan Sverre ; Aglen, Gry Sagmo ; Danbolt, Ingrid Anette ; Engesnes, Nina (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791557/barnehagensPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig