Norwegian version
Ingrid Anette Danbolt

Ingrid Anette Danbolt

Research projects

  • Vibrant Connections

    In the project Vibrant Connections, we are particularly involved with how music, both traditional and new songs, can contribute to the preservation and renewal of immaterial cultural heritage in kindergartens and in kindergarten teacher training programmes.

Scientific publications

Haukenes, Siri; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger - hva forteller de oss? Et kulturhistorisk blikk på norsk sanghistorie. Haugen, Torgeir (Ed.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. II. p. 131-169. Solum.

Haukenes, Siri; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger i samvær med barn: Tradisjoner i og mellom generasjoner. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Ed.). Samsang gjennom livsløpet. 3. p. 29-66. Cappelen Damm Akademisk.

Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (2022). «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Ed.). Samsang gjennom livsløpet. Kap. 2. p. 29-65. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2997539

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/11250/2977393

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood .
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14639...

Danbolt, Ingrid Anette; Dybvik, Jeanette Helleberg (2018). Skaperglede som kilde til læring. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 15. p. 274-286. Universitetsforlaget.

Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 15.

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791557/barnehagens...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete