Norwegian version
Siri Haukenes

Siri Haukenes

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Music education   Folk music   Bridal march   Folk music arrangements   Folk dances   Piano Arr   Bridal march   Music and traditions   Natur and music   Instrument production   Readymade instruments   Lidele galen lidele god   Music for the youngest   Ostinat   Norwegian Music History   Music methodic   Raffe Riff.   Edvard Grieg   Peer Gynt music   In the hall of the mountain king   Mads Berg   Children sang   Songs in preschool   Henrik Ibsen Peer Gynt   Song canon   Song APP   TRALL   Sangbarsk   Songs about animals   Margrethe Munthe   Harald Sæverud   A Songbook history   Song books

Research projects

  • Vibrant Connections

    In the project Vibrant Connections, we are particularly involved with how music, both traditional and new songs, can contribute to the preservation and renewal of immaterial cultural heritage in kindergartens and in kindergarten teacher training programmes.

Scientific publications

Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri ; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (2022). «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Ed.). Samsang gjennom livsløpet. p. 29-65. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch2

Haukenes, Siri ; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger - hva forteller de oss? Et kulturhistorisk blikk på norsk sanghistorie. Haugen, Torgeir (Ed.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. p. 131-169. Solum.

Haukenes, Siri ; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger i samvær med barn: Tradisjoner i og mellom generasjoner. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Ed.). Samsang gjennom livsløpet. p. 29-66. Cappelen Damm Akademisk.

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education. Vol. 2.
https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2905

Haukenes, Siri ; Hagen, Liv Anna (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? :. 1 p. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1792

Haukenes, Siri (2016). Å vandre med freidig mot inn i Dovregubbens hall. Med Edvard Grieg som musikalsk veiviser til Peer Gynt. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. p. 41-76. Vidarforlaget AS.

Haukenes, Siri (2005). "Fordi det er morro, fryktelig morro". Haavardsholm, Astrid (Ed.). Jeg kunne det da jeg gikk hjemmefra Oslo Musikklærerforening gjennom 100 år. Norsk Musikforlag as.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete