Norwegian version
Liv Anna Hagen

Liv Anna Hagen

Fields of study

Academic disciplines

Musicology

Subject areas

Digital tools   Ostinat   Raffe Riff.   Children sang   Songs in preschool   Song canon   Song APP   TRALL   Sangbarsk   Cabaret

Research projects

  • Vibrant Connections

    In the project Vibrant Connections, we are particularly involved with how music, both traditional and new songs, can contribute to the preservation and renewal of immaterial cultural heritage in kindergartens and in kindergarten teacher training programmes.

Scientific publications

Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri ; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (2022). «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Ed.). Samsang gjennom livsløpet. p. 29-65. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch2

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education. Vol. 2.
https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2905

Engesnes, Nina ; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1809

Haukenes, Siri ; Hagen, Liv Anna (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? :. 1 p. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1792

Anvik, Elisabeth ; Hagen, Liv Anna ; Hovdelien, Olav (2015). Mellom rock og ringdans. Kulturelt mangfold i barnehagelærerutdanningens musikkfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Oplandske Bokforlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete