Norwegian version
Liv Anna Hagen

Liv Anna Hagen

Fields of study

Academic disciplines

Musicology

Subject areas

Digital tools   Ostinat   Raffe Riff.   Children sang   Songs in preschool   Song canon   Song APP   TRALL   Sangbarsk   Cabaret

Scientific publications

Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 15.

Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? :. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 15.

Anvik, Elisabeth; Hagen, Liv Anna; Hovdelien, Olav (2015). Mellom rock og ringdans. Kulturelt mangfold i barnehagelærerutdanningens musikkfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. 6. Oplandske Bokforlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete