Norwegian version
Olav Hovdelien

Olav Hovdelien

About

Olav Hovdelien has a Ph.D in Religion, Ethics and Society from University of Agder (2011). Professor in Religion, World Views and Ethics at Department of Early Childhood Education.

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences

Subject areas

Religious education   Sociology of Religion   Religion in nurseries and schools

Scientific publications

Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2022). Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC. 11 p. Religions . Vol. 13.

Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2021). "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter. Prismet . Vol. 72.
https://hdl.handle.net/11250/2774640

Hovdelien, Olav (2021). "... the major world religions belong to the history of reason itself..." Jürgen Habermas and religion two decades after 9/11. Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve (Ed.). Religion, Christian Faith, and Secular World: Some thoughts on the meaning and role of religion from the perspective of science of religion, theology, philosophy and sociology. Artikkel. p. 189-208. LIT Verlag.

Sødal, Helje Kringlebotn; Hovdelien, Olav (2020). Kristne barnehager. Prismet . Vol. 71.
https://hdl.handle.net/11250/2687834

Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). "Hvis jeg virkelig ville forandre verden, burde jeg nok ha gjort noe annet": Standupkomikere om religionshumor. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Ed.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 7. p. 141-160. Cappelen Damm Akademisk.

Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). Humor og religion - et umake par?. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Ed.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 1. p. 9-30. Cappelen Damm Akademisk.

Hovdelien, Olav (2019). Humor hos to norske dominikanerpatre. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Ed.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 12. p. 241-256. Cappelen Damm Akademisk.

Hovdelien, Olav (2019). The Roman Catholic Church of Norway and migration challenges. International Journal for the Study of the Christian Church . Vol. 19.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14742...

Hovdelien, Olav (2018). Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018. Prismet . Vol. 69.
https://journals.uio.no/index.php/prismet/article/...

Hovdelien, Olav (2017). Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen. Prismet .
https://journals.uio.no/index.php/prismet/article/...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete