English version
Olav Hovdelien

Olav Hovdelien

Kort om

Olav Hovdelien har doktorgrad i religion, etikk og samfunn (religionssosiologi) fra Universitetet i Agder (2011). Han er professor i religion, livssyn og etikk, og underviser ved barnehagelærerutdanningen.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Religionsdidaktikk   Religionssosiologi   Religion i barnehage og skole

Vitenskapelige publikasjoner

Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2022). Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC. 11 s. Religions . Vol. 13.
https://hdl.handle.net/11250/3062422

Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2021). "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter. Prismet . Vol. 72.
https://hdl.handle.net/11250/2774640

Hovdelien, Olav (2021). "... the major world religions belong to the history of reason itself..." Jürgen Habermas and religion two decades after 9/11. Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve (Red.). Religion, Christian Faith, and Secular World: Some thoughts on the meaning and role of religion from the perspective of science of religion, theology, philosophy and sociology. Artikkel. s. 189-208. LIT Verlag.

Sødal, Helje Kringlebotn; Hovdelien, Olav (2020). Kristne barnehager. Prismet . Vol. 71.
https://hdl.handle.net/11250/2687834

Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). "Hvis jeg virkelig ville forandre verden, burde jeg nok ha gjort noe annet": Standupkomikere om religionshumor. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 7. s. 141-160. Cappelen Damm Akademisk.

Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). Humor og religion - et umake par?. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 1. s. 9-30. Cappelen Damm Akademisk.

Hovdelien, Olav (2019). Humor hos to norske dominikanerpatre. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 12. s. 241-256. Cappelen Damm Akademisk.

Hovdelien, Olav (2019). The Roman Catholic Church of Norway and migration challenges. International Journal for the Study of the Christian Church . Vol. 19.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14742...

Hovdelien, Olav (2018). Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018. Prismet . Vol. 69.
https://journals.uio.no/index.php/prismet/article/...

Hovdelien, Olav (2017). Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen. Prismet .
https://journals.uio.no/index.php/prismet/article/...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig