English version
Olav Hovdelien

Olav Hovdelien

Kort om

Olav Hovdelien er cand.philol. fra Universitetet i Oslo (1998) og har doktorgrad i religion, etikk og samfunn (religionssosiologi) fra Universitetet i Agder (2011), på en avhandling om religionsundervisning og verdiformidling i norsk skole. Han har vært ansatt ved Høgskolen i Oslo, senere OsloMet - storbyuniversitetet, fra 2009. Han underviser i religion, livssyn og etikk ved barnehagelærerutdanningen og i vitenskapsteori og forskningsmetoder ved masterutdanningen i barnehagekunnskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Religionsdidaktikk   Religionssosiologi   Religion i barnehage og skole

Forskningsgrupper

Samarbeidsrelasjoner

International Society for the Sociology of Religion (ISSR/SISR) http://www.sisr-issr.org/

Vitenskapelige publikasjoner

Sødal, Helje Kringlebotn; Hovdelien, Olav (2020). Kristne barnehager. Prismet . Vol. 71.
https://hdl.handle.net/11250/2687834

Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). "Hvis jeg virkelig ville forandre verden, burde jeg nok ha gjort noe annet": Standupkomikere om religionshumor. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 7. s. 141-160. Cappelen Damm Akademisk.

Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). Humor og religion - et umake par?. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 1. s. 9-30. Cappelen Damm Akademisk.

Hovdelien, Olav (2019). Humor hos to norske dominikanerpatre. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 12. s. 241-256. Cappelen Damm Akademisk.

Hovdelien, Olav (2019). The Roman Catholic Church of Norway and migration challenges. International Journal for the Study of the Christian Church . Vol. 19.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14742...

Hovdelien, Olav (2018). Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018. Prismet . Vol. 69.
https://journals.uio.no/index.php/prismet/article/...

Hovdelien, Olav (2017). Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen. Prismet .
https://journals.uio.no/index.php/prismet/article/...

Hovdelien, Olav (2016). Education and Common Values in a Multicultural Society - The Norwegian Case. Halafoff, Anna; Arweck, Elisabeth; Boisvert, Donald L. (Red.). Education about Religions and Worldviews. Promoting intercultural and interreligious understanding in secular societies. 4. s. 58-71. Routledge.

Hovdelien, Olav (2016). En verdenskirke i miniatyr. Ordenssøstre, prester og kirkelig ansatte om Den katolske kirke i Norge som migrantkirke. Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (Red.). Kristne migranter i Norden. kap 7. s. 87-101. Portal forlag.

Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Kristne migranter i Norden. ISBN: 9788283140934. 243 s. Portal forlag.
http://www.portalforlag.no/produkt.php?id=233

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig