English version
Olav Hovdelien

Olav Hovdelien

Kort om

Olav Hovdelien har doktorgrad i religion, etikk og samfunn (religionssosiologi) fra Universitetet i Agder (2011). Han er professor i religion, livssyn og etikk, og underviser ved barnehagelærerutdanningen.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Religionsdidaktikk   Religionssosiologi   Religion i barnehage og skole

Vitenskapelige publikasjoner

Hovdelien, Olav (2024). Helliggjørelse av vanlig arbeid og dagligliv - Opus Deis spiritualitet. Kristiansen, Ståle Johannes; Larsen, Kim (Red.). Kristen spiritualitet og teologi - Innsikter fra den katolske tradisjon. s. 187-200. Novus Forlag.

Hovdelien, Olav ; Lone, Øyvind Justin (2024). Pave Benedikt XVI og messens ekstraordinære form. Kristiansen, Ståle Johannes; Larsen, Kim (Red.). Kristen spiritualitet og teologi - Innsikter fra den katolske tradisjon. s. 239-252. Novus Forlag.

Hovdelien, Olav ; Sødal, Helje Kringlebotn (2022). Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC. 11 s. Religions. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/rel13030202

Hovdelien, Olav (2021). "... the major world religions belong to the history of reason itself..." Jürgen Habermas and religion two decades after 9/11. Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve (Red.). Religion, Christian Faith, and Secular World: Some thoughts on the meaning and role of religion from the perspective of science of religion, theology, philosophy and sociology. s. 189-208. LIT Verlag.

Hovdelien, Olav ; Sødal, Helje Kringlebotn (2021). "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter. Prismet. Vol. 72.
https://doi.org/10.5617/pri.8883

Sødal, Helje Kringlebotn; Hovdelien, Olav (2020). Kristne barnehager. Prismet. Vol. 71.
https://doi.org/10.5617/pri.8001

Hovdelien, Olav (2019). The Roman Catholic Church of Norway and migration challenges. International Journal for the Study of the Christian Church. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/1474225X.2019.1580953

Hovdelien, Olav (2019). Humor hos to norske dominikanerpatre. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. s. 241-256. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.69.ch12

Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). Humor og religion - et umake par?. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. s. 9-30. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.69.ch1

Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). "Hvis jeg virkelig ville forandre verden, burde jeg nok ha gjort noe annet": Standupkomikere om religionshumor. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. s. 141-160. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.69.ch7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig