English version
Tonje Baugerud

Tonje Baugerud

Vitenskapelige publikasjoner

Baugerud, Tonje (2023). Å innta (de) andres perspektiv – en fenomenologisk undersøkelse av kjerneelementene i KRLE og RE i LK20. Prismet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig