Norwegian version
Katrine Giæver

Katrine Giæver

Scientific publications

Fjeld, Martin Drinkwater ; Giæver, Katrine (2024). Walking through kindergarten semiotic landscapes with multilingual children: A way to explore participation and engagement. 23 p. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti. Vol. 13.
https://doi.org/10.58955/jecer.129353

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Bang, Anne-Linn; Ahmed, Usma ; Giæver, Katrine (2022). Dobbelt matpakke og termos med kakao: minoritetsforeldres perspektiver på friluftsliv i barnehagen. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Ed.). Barnehagens friluftsliv. Cappelen Damm Akademisk.

Giæver, Katrine ; Tkachenko, Elena (2020). Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter. 18 p. Nordic Studies in Education. Vol. 40.
https://doi.org/10.23865/nse.v40.2442

Giæver, Katrine (2020). Tilgang til fellesskap i den flerkulturelle barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 38.
https://doi.org/10.5324/barn.v38i2.3705

Giæver, Katrine ; Jones, Liz (2020). Putting Arendt, Bakhtin and atmosphere to work: Exploring different paths concerning the language development of multilingual children. Contemporary Issues in Early Childhood.
https://doi.org/10.1177/1463949120925895

Giæver, Katrine (2020). Dialogisk praksis i hypermangfoldige barnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.

Giæver, Katrine (2019). Å gi rom for muslimske barns tilnærming til faste i barnehagen. 16 p. Prismet. Vol. 70.
https://doi.org/10.5617/pri.7508

Giæver, Katrine ; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2018). Livsveven- små barns danning gjennom tid og rom. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. p. 121-132. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Språklig samhandling med de yngste barna i barnehagen- et pedagogisk perpektiv. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. p. 107-118. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Å skape fortellinger i den multikulturelle barnehagen. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. p. 106-123. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete