Norwegian version
Katrine Giæver

Katrine Giæver

Scientific publications

Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2020). Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter. Nordic Studies in Education . Vol. 40.

Giæver, Katrine (2020). Tilgang til fellesskap i den flerkulturelle barnehagen. Barn . Vol. 38.

Giæver, Katrine (2019). Å gi rom for muslimske barns tilnærming til faste i barnehagen. Prismet . Vol. 70.

Giæver, Katrine; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2018). Livsveven- små barns danning gjennom tid og rom. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 7. p. 121-132. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Språklig samhandling med de yngste barna i barnehagen- et pedagogisk perpektiv. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 6. p. 107-118. Fagbokforlaget.

Giæver, Katrine (2018). Å skape fortellinger i den multikulturelle barnehagen. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 6. p. 106-123. Cappelen Damm Akademisk.

Giæver, Katrine; Jones, Liz (2016). Hannah Arendt and Norwegian Muslim Children’s Schooling: in pursuit of democratic practices. International Journal of Inclusive Education . Vol. 21.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/136031...

Lindboe, Inger Marie; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel. Oplandske Bokforlag.

Giæver, Katrine; Lindboe, Inger Marie; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen: Muligheter for læring. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 5. Oplandske Bokforlag.

Tkachenko, Elena; Giæver, Katrine; Bratland, Kari; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3-4.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791541/marginalise...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete