Norwegian version
Eivind Karlsson

Eivind Karlsson

Scientific publications

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Måltidet som kulturarena for barn og voksne. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Ed.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Kapittel 1. p. 7-23. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. ISBN: 9788245032024. 238 p. Fagbokforlaget.

Karlsson, Eivind (2018). Literature for Children with Special Needs - A Complex Landscape. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part III - Language and Literature. p. 447-475. Vidarforlaget AS.

Karlsson, Eivind; Czyzak, Iwona (2017). Riddles as Language Experiences I: Wilinski, Jaroslaw og Joanna Stolarek (red.) 2017: Norm and Anomaly in Language, Literature and Culture. S. 31-48. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-67515-1. 17 p. Peter Lang Publishing Group.

Karlsson, Eivind (2017). Hva sier reven? Mediedanning med utgangspunkt i en multimodal tekst. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. 1. p. 15-34. Novus Forlag.

Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind (2017). Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. Wilhelmsen, Britt Unni (Ed.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. 10. p. 155-169. Universitetsforlaget.

Karlsson, Eivind (2016). Pearly gates Ajar - Children's Literature for Religious Minorities and Majorities. Cruz, Xose A. Neira; Sandsmark, Gro-Tove (Ed.). Cultural Minorities in Children's Literature and Verbal Culture. kapittel. p. 75-88.

Karlsson, Eivind (2016). Barns egen tradisjonskultur. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Ed.). Barnekultur. kapittel 2. p. 27-41. Cappelen Damm Akademisk.

Karlsson, Eivind (2016). Multimodality, Intertextuality and Carnivalism in the Fox and Gangnam Style as Gateways to Media Literacy. Humanities and Social Sciences . Vol. 4.

Karlsson, Eivind (2016). "-Hvad vil du? -Lege due og falk!" Barns kultur i Peer Gynt. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Del II, kapittel 2. p. 77-111. Vidarforlaget AS.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete