English version
Eivind Karlsson

Eivind Karlsson

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Haaland, Gunnar; Karlsson, Eivind; Øgreid, Anne Kristine; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Chapter 10. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Karlsson, Eivind (2020). Bordvers for barn. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Kapittel 2. s. 23-45. Fagbokforlaget.

Czyzak, Iwona; Karlsson, Eivind (2020). Winnie, Tigli og Basia. Apollinsk/dionysisk diskurs i tre europeiske barnebøker om svært søte ting. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. kapittel 5. s. 89-109. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Måltidet som kulturarena for barn og voksne. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Kapittel 1. s. 7-23. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. ISBN: 9788245032024. 238 s. Fagbokforlaget.

Karlsson, Eivind (2018). Literature for Children with Special Needs - A Complex Landscape. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part III - Language and Literature. s. 447-475. Vidarforlaget AS.

Karlsson, Eivind; Czyzak, Iwona (2017). Riddles as Language Experiences I: Wilinski, Jaroslaw og Joanna Stolarek (red.) 2017: Norm and Anomaly in Language, Literature and Culture. S. 31-48. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-67515-1. 17 s. Peter Lang Publishing Group.

Karlsson, Eivind (2017). Hva sier reven? Mediedanning med utgangspunkt i en multimodal tekst. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. 1. s. 15-34. Novus Forlag.

Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind (2017). Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. Wilhelmsen, Britt Unni (Red.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. 10. s. 155-169. Universitetsforlaget.

Karlsson, Eivind (2016). Pearly gates Ajar - Children's Literature for Religious Minorities and Majorities. Cruz, Xose A. Neira; Sandsmark, Gro-Tove (Red.). Cultural Minorities in Children's Literature and Verbal Culture. kapittel. s. 75-88.

Karlsson, Eivind (2016). Barns egen tradisjonskultur. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Red.). Barnekultur. kapittel 2. s. 27-41. Cappelen Damm Akademisk.

Karlsson, Eivind (2016). Multimodality, Intertextuality and Carnivalism in the Fox and Gangnam Style as Gateways to Media Literacy. Humanities and Social Sciences . Vol. 4.

Karlsson, Eivind (2016). "-Hvad vil du? -Lege due og falk!" Barns kultur i Peer Gynt. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Del II, kapittel 2. s. 77-111. Vidarforlaget AS.

Karlsson, Eivind (2009). Rom for historier, rom for språk. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. s. 106-124. Cappelen Damm Akademisk.

Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (2009). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. ISBN: 978-82-02-29903-3. 208 s. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Kristin Holte; Karlsson, Eivind (2008). Studenten – en sentral aktør i egen læreprosess. UNIPED . Vol. 31.

Karlsson, Eivind (2007). Religiøse motiv på nye veier i barnelitteraturen. Barnebokkritikk.no .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig