English version
Eivind Karlsson

Eivind Karlsson

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Karlsson, Eivind (2024). Lille Ting er seg selv. En småbarnsbildebok i et transspråkrom. Nordisk barnehageforskning. Vol. 21.
https://doi.org/10.23865/nbf.v21.623

Haaland, Gunnar ; Karlsson, Eivind ; Øgreid, Anne Kristine ; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi

Karlsson, Eivind (2020). Bordvers for barn. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 23-45. Fagbokforlaget.

Czyzak, Iwona; Karlsson, Eivind (2020). Winnie, Tigli og Basia. Apollinsk/dionysisk diskurs i tre europeiske barnebøker om svært søte ting. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 89-109. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde ; Karlsson, Eivind (2020). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. ISBN: 9788245032024. 238 s. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde ; Karlsson, Eivind (2020). Måltidet som kulturarena for barn og voksne. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 7-23. Fagbokforlaget.

Karlsson, Eivind (2018). Literature for Children with Special Needs - A Complex Landscape. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 447-475. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir ; Karlsson, Eivind (2017). Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. Wilhelmsen, Britt Unni (Red.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. s. 155-169. Universitetsforlaget.

Karlsson, Eivind (2017). Hva sier reven? Mediedanning med utgangspunkt i en multimodal tekst. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. s. 15-34. Novus Forlag.

Karlsson, Eivind ; Czyzak, Iwona (2017). Riddles as Language Experiences I: Wilinski, Jaroslaw og Joanna Stolarek (red.) 2017: Norm and Anomaly in Language, Literature and Culture. S. 31-48. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-67515-1. 17 s. Peter Lang Publishing Group. Vol. 10.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig