English version
Eivind Karlsson

Eivind Karlsson

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Haaland, Gunnar; Karlsson, Eivind; Øgreid, Anne Kristine; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Måltidet som kulturarena for barn og voksne. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 7-23. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. ISBN: 9788245032024. 238 s. Fagbokforlaget.

Czyzak, Iwona; Karlsson, Eivind (2020). Winnie, Tigli og Basia. Apollinsk/dionysisk diskurs i tre europeiske barnebøker om svært søte ting. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 89-109. Fagbokforlaget.

Karlsson, Eivind (2020). Bordvers for barn. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 23-45. Fagbokforlaget.

Karlsson, Eivind (2018). Literature for Children with Special Needs - A Complex Landscape. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 447-475. Vidarforlaget AS.

Karlsson, Eivind (2017). Hva sier reven? Mediedanning med utgangspunkt i en multimodal tekst. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. s. 15-34. Novus Forlag.

Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind (2017). Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. Wilhelmsen, Britt Unni (Red.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. s. 155-169. Universitetsforlaget.

Karlsson, Eivind; Czyzak, Iwona (2017). Riddles as Language Experiences I: Wilinski, Jaroslaw og Joanna Stolarek (red.) 2017: Norm and Anomaly in Language, Literature and Culture. S. 31-48. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-67515-1. 17 s. Peter Lang Publishing Group. Vol. 10.

Karlsson, Eivind (2016). Multimodality, Intertextuality and Carnivalism in the Fox and Gangnam Style as Gateways to Media Literacy. Humanities and Social Sciences. Vol. 4.
https://doi.org/10.11648/j.hss.20160402.16

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig