English version
Ingrid M. Rodrick Beiler

Ingrid M. Rodrick Beiler

Kort om

Ingrid Rodrick Beiler er universitetslektor med undervisning innenfor engelsk språk, engelskdidaktikk og flerspråklighet. Hun har nylig levert doktorgradsavhandling ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, en lingvistisk etnografisk studie av flerspråklige elevers skrivepraksiser i engelskfaget og en transspråklig tilnærming til engelsk skriveundervisning. Hun forsker på engelsk skriving og betydningen av flerspråklighet for språklæring i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Hun har tidligere undervist i engelsk som andre- eller fremmedspråk i USA, Palestina og Irak.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Engelsk språk

Emner

Engelsk didaktikk   Flerspråklighet   Engelsk grammatikk   Engelsk språkvitenskap   Engelsk fagdidaktikk   Muntlig engelsk   Grunnleggende ferdigheter i engelsk   ELF Engelsk som lingua franca   EAP Aademisk engelsk

Vitenskapelige publikasjoner

Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M.; Christiansen, Torgeir (2021). Skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. Dalland, Cecilie Pedersen; Andersson-Bakken, Emilia (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kap.. Universitetsforlaget.
https://www.norskeserier.no/_metoder-i-klasseromsf...

Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Dewilde, Joke Ingrid (2020). Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language. The Modern Language Journal . Vol. 104.
http://hdl.handle.net/10852/78571

Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Marked and Unmarked Translanguaging in Accelerated, Mainstream, and Sheltered English Classrooms. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation .
http://hdl.handle.net/10852/78424

Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches. Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Chapter 4. s. 92-116. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/teaching-engli...

Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick; Grædler Listuen, Sigrid (2020). Intercultural competence and cultural identities. Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Chapter 9. s. 217-236. Universitetsforlaget.

Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2019). Negotiating Multilingual Resources in English Writing Instruction for Recent Immigrants to Norway. TESOL Quarterly . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/10852/74379Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig