English version
Ingrid M. Rodrick Beiler

Ingrid M. Rodrick Beiler

Kort om

Ingrid Rodrick Beiler er førsteamanuensis med undervisning innenfor engelsk språk, engelskdidaktikk og flerspråklighet. Hun har doktorgrad fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo om flerspråklige elevers skrivepraksiser og en transspråklig tilnærming til engelskfaget. Hun forsker på betydningen av flerspråklighet for literacy og språklæring i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Hun er områderedaktør for engelsk, fremmedspråk og flerspråklighetsdidaktikk i tidsskriftet Acta Didactica Norden. Hun er medlem av forskningsgruppene Kulturelt mangfold og flerspråklighet i et globalt perspektiv (OsloMet) og Kritiske perspektiver på lærerutdanning (og utdanning) - CritTEd (HiØ).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Engelsk språk

Emner

Engelsk didaktikk   Flerspråklighet   Engelsk språkvitenskap   Engelsk fagdidaktikk   ELF Engelsk som lingua franca

Vitenskapelige publikasjoner

Beiler, Ingrid Rodrick; Dewilde, Joke (2023). Pedagogisk transspråking i voksenopplæring. Bugge, Edit; Carlsen, Cecilie Hamnes (Red.). Norsk som andrespråk - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Kapittel. s. 169-185. Cappelen Damm Akademisk.

Beiler, Ingrid M. Rodrick (2022). Anglonormativity in Norwegian language education policy and in the educational trajectories of immigrant adolescents. Language Policy .

Beiler, Ingrid M. Rodrick; De Korne, Haley; Dewilde, Joke (2021). Etnografiske tilnærminger til andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10852/90283

Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M.; Christiansen, Torgeir (2021). Skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kap. 10. Universitetsforlaget.
http://hdl.handle.net/10852/90693

Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Dewilde, Joke Ingrid (2020). Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language. The Modern Language Journal . Vol. 104.
http://hdl.handle.net/10852/78571

Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Marked and Unmarked Translanguaging in Accelerated, Mainstream, and Sheltered English Classrooms. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation .
http://hdl.handle.net/10852/78424

Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches. Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Chapter 4. s. 92-116. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/teaching-engli...

Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick; Grædler Listuen, Sigrid (2020). Intercultural competence and cultural identities. Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Chapter 9. s. 217-236. Universitetsforlaget.

Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2019). Negotiating Multilingual Resources in English Writing Instruction for Recent Immigrants to Norway. TESOL Quarterly . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/10852/74379Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig