English version
Therese Tishakov

Therese Tishakov

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Haukås, Åsta; Tishakov, Therese (2024). Sharing interview questions in advance: Methodological considerations in applied linguistics research. European Journal of Applied Linguistics.
https://doi.org/10.1515/eujal-2023-0045

Tishakov, Therese Marie ; Tsagari, Dina (2022). Language Beliefs of English Teachers in Norway: Trajectories in Transition?. Languages. Vol. 7.
https://doi.org/10.3390/languages7020141

Tsagari, Dina ; Flognfeldt, Mona Evelyn ; Chvala, Lynell ; Tishakov, Therese Marie ; Reed, Kirstin (2021). Lessons Learnt and Future Diretions. Cavalheiro, Lili; Guerra, Luis; Pereira, Ricardo (Red.). The Handbook to English as a Lingua Franca: Practices for Inclusive Multilingual Classrooms. s. 245-258. Edições Húmus.

Flognfeldt, Mona Evelyn ; Tsagari, Dina ; Surkalovic, Dragana ; Tishakov, Therese Marie (2020). The Practice of Assessing Norwegian and English Language Proficiency in Multilingual Elementary School Classrooms in Norway. Language Assessment Quarterly.
https://doi.org/10.1080/15434303.2020.1827409

Lund, Ragnhild Elisabeth; Tishakov, Therese Marie (2017). "I feel much more confident now." Om engelsklærere og videreutdanning. Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn; Siljan, Henriette Hogga (Red.). Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. s. 171-192. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig