English version
Therese Tishakov

Therese Tishakov

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tishakov, Therese Marie; Tsagari, Dina (2022). Language Beliefs of English Teachers in Norway: Trajectories in Transition?. Languages . Vol. 7.

Tsagari, Dina; Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell; Tishakov, Therese Marie; Reed, Kirstin (2021). Lessons Learnt and Future Diretions. Cavalheiro, Lili; Guerra, Luis; Pereira, Ricardo (Red.). The Handbook to English as a Lingua Franca: Practices for Inclusive Multilingual Classrooms. Chapter 5. s. 245-258. Edições Húmus.

Flognfeldt, Mona Evelyn; Tsagari, Dina; Surkalovic, Dragana; Tishakov, Therese Marie (2020). The Practice of Assessing Norwegian and English Language Proficiency in Multilingual Elementary School Classrooms in Norway. Language Assessment Quarterly .

Lund, Ragnhild Elisabeth; Tishakov, Therese Marie (2017). "I feel much more confident now." Om engelsklærere og videreutdanning. Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn; Siljan, Henriette Hogga (Red.). Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Kapittel. s. 171-192. Fagbokforlaget.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig