English version
Dina Tsagari

Dina Tsagari

Kort om

Forskningsinteressene mine inkluderer språktesting og vurdering, undervisning / læring, lærerutdanning, materialdesign og evaluering, differensiert instruksjon, flerspråklig og fjernundervisning og læringsvansker. Jeg er redaktør og forfatter av flere bind, journalpapirer og bokkapitler og koordinator for Classroom-based Language Assessment SIG - EALTA. Jeg koordinerer og deltar for tiden i forskningsprosjekter om andrespråksvurderingkompetanse (www.taleproject.eu), identifiserer språklige parametere som redegjør for fremskritt i ferdigheter i tester i høy grad og autentisk språkinnsamling i flerspråklige sammenhenger (www.enrichproject.eu & www.palm-edu.eu/en/).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Språkvitenskapelige fag

Land

Kypros   Hellas   Hong Kong

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bøhn, Henrik; Tsagari, Dina (2021). Teacher Educators’ Conceptions of Language Assessment Literacy in Norway. Journal of Language Teaching and Research (JLTR) . Vol. 12.

Tsagari, Dina (2020). Language Assessment Literacy: concepts, challenges and prospects. Hidri, Sahibi (Red.). Perspectives on Language Assessment Literacy: Challenges for Improved Student Learning. kap 2. Routledge.

Nijakowska, Joanna; Tsagari, Dina; Spanoudis, George (2020). Cross-country comparison of EFL teacher preparedness to include dyslexic learners: Validation of a questionnaire. Studies in Second Language Learning and Teaching . Vol. 10.

Flognfeldt, Mona Evelyn; Tsagari, Dina; Surkalovic, Dragana; Tishakov, Therese Marie (2020). The Practice of Assessing Norwegian and English Language Proficiency in Multilingual Elementary School Classrooms in Norway. Language Assessment Quarterly .

Maaoui, Asma; Tsagari, Dina (2020). Inside the Black Box of L2 Reading Ability Measurement: Interfaces between Assessment Literacy and Validity. Tsagari, Dina (Red.). Language Assessment Literacy: From Theory to Practice. 8. s. 160-191. Cambridge Scholars Publishing.

Tsagari, Dina (2020). Language Assessment Literacy: From Theory to Practice. ISBN: 978-1-5275-4835-0. 332 s. Cambridge Scholars Publishing.

Lamprianou, Iasonas; Tsagari, Dina; Kyriakou, Nansia (2020). The longitudinal stability of rating characteristics in an EFL examination: methodological and substantive considerations. Language Testing .

Vogt, Karin; Tsagari, Dina; Csépes, Ildiko; Green, Antony; Sifakis, Nicos (2020). Linking Learners’ Perspective on Language Assessment Practices to Teachers’ Assessment Literacy Enhancement (TALE): Insights from Four European Countries. Language Assessment Quarterly . Vol. 17.

Vogt, Karin; Tsagari, Dina; Spanoudis, George (2020). What Do Teachers Think They Want? A Comparative Study of In-Service Language Teachers’ Beliefs on LAL Training Needs. Language Assessment Quarterly .

Kektsidou, Nantia; Tsagari, Dina (2019). Using DIALANG to track English language learners' progress over time. Papers in Language Testing and Assessment: An international journal of the Association for Language Testing and Assessment of Australia and New Zealand. . Vol. 8.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig