English version
Dina Tsagari

Dina Tsagari

Kort om

Forskningsinteressene mine inkluderer språktesting og vurdering, undervisning / læring, lærerutdanning, materialdesign og evaluering, differensiert instruksjon, flerspråklig og fjernundervisning og læringsvansker. Jeg er redaktør og forfatter av flere bind, journalpapirer og bokkapitler og koordinator for Classroom-based Language Assessment SIG - EALTA. Jeg koordinerer og deltar for tiden i forskningsprosjekter om andrespråksvurderingkompetanse (www.taleproject.eu), identifiserer språklige parametere som redegjør for fremskritt i ferdigheter i tester i høy grad og autentisk språkinnsamling i flerspråklige sammenhenger (www.enrichproject.eu & www.palm-edu.eu/en/).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Språkvitenskapelige fag

Land

Kypros   Hellas   Hong Kong

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Maaoui, Asma; Tsagari, Dina (2020). Inside the Black Box of L2 Reading Ability Measurement: Interfaces between Assessment Literacy and Validity. Tsagari, Dina (Red.). Language Assessment Literacy: From Theory to Practice. 8. s. 160-191. Cambridge Scholars Publishing.

Tsagari, Dina (2020). Language Assessment Literacy: From Theory to Practice. ISBN: 978-1-5275-4835-0. 332 s. Cambridge Scholars Publishing.

Lamprianou, Iasonas; Tsagari, Dina; Kyriakou, Nansia (2020). The longitudinal stability of rating characteristics in an EFL examination: methodological and substantive considerations. Language Testing .

Vogt, Karin; Tsagari, Dina; Csépes, Ildiko (2020). Linking Learners’ Perspective on Language Assessment Practices to Teachers’ Assessment Literacy Enhancement (TALE): Insights from Four European Countries. Language Assessment Quarterly. An international journal .

Vogt, Karin; Tsagari, Dina; Spanoudis, George (2020). What Do Teachers Think They Want? A Comparative Study of In-Service Language Teachers’ Beliefs on LAL Training Needs. Language Assessment Quarterly. An international journal .

Kektsidou, Nantia; Tsagari, Dina (2019). Using DIALANG to track English language learners' progress over time. Papers in Language Testing and Assessment: An international journal of the Association for Language Testing and Assessment of Australia and New Zealand. . Vol. 8.

Tsagari, Dina (2019). Interface between feedback, assessment and distance learning written assignments. Research Papers in Language Teaching and Learning . Vol. 10.

Kouvdou, Androniki; Tsagari, Dina (2018). Towards an ELF-aware assessment paradigm in EFL contexts. Sifakis, Nicos; Tsantila, Natasha (Red.). English as a Lingua Franca for EFL Contexts. Kapittel 13. s. 227-246. Multilingual Matters.
http://www.multilingual-matters.com/display.asp?K=...

Nijakowska, Joanna; Tsagari, Dina; Spanoudis, George (2018). English as a foreign language teacher training needs and perceived preparedness to include dyslexic learners: The case of Greece, Cyprus, and Poland. Dyslexia . Vol. 24.

Tsagari, Dina; Giannikas, Christina (2018). Early language learning in private language schools in the Republic of Cyprus: teaching methods in modern times. Mediterranean Language Review. Vol. 25.
https://www.jstor.org/stable/10.13173/medilangrevi...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig