English version
Dina Tsagari

Dina Tsagari

Kort om

Forskningsinteressene mine inkluderer språktesting og vurdering, undervisning / læring, lærerutdanning, materialdesign og evaluering, differensiert instruksjon, flerspråklig og fjernundervisning og læringsvansker. Jeg er redaktør og forfatter av flere bind, journalpapirer og bokkapitler og koordinator for Classroom-based Language Assessment SIG - EALTA og Evaluering and Vurdering FoU på OsloMet. Jeg koordinerer og deltar for tiden i forskningsprosjekter om andrespråksvurderingkompetanse (TALE på www.taleproject.eu), identifiserer språklige parametere som redegjør for fremskritt i ferdigheter i tester i høy grad og autentisk språkinnsamling i flerspråklige sammenhenger (ENRICH og PALM på www.enrichproject.eu and www.palm-edu.eu/en/) og andre, f.e. DINGLE/DAAD, TRIBES/COST, og så videre.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Språkvitenskapelige fag

Land

Kypros   Hellas   Hong Kong

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jarsve Flaten, Christopher; Tsagari, Dina (2022). Dyslexia and English as a Foreign Language in Norwegian Primary Education: A Mixed Methods Intervention Study. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal . Vol. 12.

Bøhn, Henrik; Tsagari, Dina (2022). Language Assessment Literacy: Understanding the construct from Norwegian EFL teachers. Studies in Language Assessment (SiLA) . Vol. 11.
https://arts.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file...

Tsagari, Dina; Vogt, Karin (2022). Contextualising language assessment literacy. Studies in Language Assessment (SiLA) . Vol. 11.

Vogt, Karin; Tsagari, Dina (2022). Language assessment literacy and test validation: Highlighting the role of language teachers. Studies in Language Assessment (SiLA) . Vol. 11.
https://arts.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file...

Rousoulioti, Thomais; Tsagari, Dina; Giannikas, Christina Nicole (2022). Parents’ New Role and Needs During the COVID-19 Educational Emergency. Interchange: A Quarterly Review of Education . Vol. 53.

Tishakov, Therese Marie; Tsagari, Dina (2022). Language Beliefs of English Teachers in Norway: Trajectories in Transition?. Languages . Vol. 7.

Gokturk Saglam, Asli Lidice; Tsagari, Dina (2022). Evaluating Perceptions towards the Consequential Validity of Integrated Language Proficiency Assessment. 18 s. Languages . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2984323

Ioannou, Sofia; Tsagari, Dina (2022). Effects of recasts, metalinguistic feedback, and students' proficiency on the acquisition of Greek perfective past tense. Languages . Vol. 70.

Ioannou, Sophia; Tsagari, Dina (2022). Interactional Corrective Feedback in beginner level classrooms of Greek as a second Language: Teachers' Practices. Research Papers in Language Teaching and Learning . Vol. 12.

Tsagari, Dina; Demetriou, Theodosia (2022). Investigating the Parameters Accounting for Language Proficiency: the case of an English Language Test used for Academic purposes. Research Papers in Language Teaching and Learning . Vol. 12.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig