English version

TREL: Lærerforskningskompetanse Sammenlignende baner i Nordisk-Baltisk region

TREL har som mål å identifisere god praksis i nordisk-baltisk utdanningskontekst. Den ser for seg workshops, klasseromsobservasjoner, forskning og en håndbok for god praksis for å bygge forskningskompetanse.

Om prosjektet

Oppfordringer fra internasjonale organisasjoner (dvs. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD) og mandater fra utdanningsdepartementene i den nordisk-baltiske regionen fremhever viktigheten av å bygge forskningskompetanse i lærerutdanningen (TE) og oppmuntre dem til å konkretisere disse ferdighetene via aktiv forskning for å støtte deres fortsatte faglige utvikling.

Forskningsbasert TE krever parallelle prosesser og nøye vurdering av ulike perspektiver fra interessenter i ulike utdanningssektorer for å gripe inn forskningsengasjement i lærernes profesjonelle identitet.

Teacher Research Literacy (TREL): Comparative Trajectories in the Nordic-Baltic Region har som mål å utvikle et strategisk etablert samarbeidsnettverk som utforsker forskningsengasjement i lærerutdanningsprogrammer og gir innsikt i hvordan etterutdannede lærere kan integrere forskning i undervisningen.

TREL skal være et profesjonelt læringsnettverk der deltakerne deltar i samarbeid og reflekterende dialog om å bruke kunnskap om forskning lært/undervist ved universitetet til skolebaserte situasjoner for å generere kritisk undersøkelse, refleksjon og kontinuerlig faglig læring.

TREL samler partnerne til dette nordisk-baltiske initiativet fra 8 HEI-er og praktikere fra 3 videregående skoler.

Partnere er forpliktet til å bruke en rekke forskningsdrevne aktiviteter og metoder for å fremme faglig utvikling og støtte lærernes "forskningskompetanse", det vil si kunnskapen og ferdighetene før- og etterutdanningslærere trenger for å utføre forskning.

TREL-prosjektet gir måter å øke effektiviteten til forskningsorientert TE i den nordisk-baltiske regionen og støtte før- og etterutdanningslærere i undervisnings-/læringsprosessen gjennom systematisk analyse og utveksling av kunnskap, prosesser, erfaringer og god praksis i undervisning i forskning gjennom prosjektaktiviteter, workshops og håndboken for god praksis.

Dette utviklingsprosjektet har som mål å identifisere god praksis i nordisk-baltisk utdanningskontekst. Prosjektpartnere fra høyere utdanningsinstitusjoner (HEI) og videregående skoler fra Sverige, Litauen, Latvia, Estland, Finland og Norge vil samarbeide i dette utviklingsprosjektet for å skape et nettverk for å utvikle en kunnskapsbase.

Den ser også for seg workshops, klasseromsobservasjoner, forskning og en håndbok for god praksis for å bygge forskningskompetanse.

Å bygge forskningskompetanse legger til rette for aktiv læring, kritisk refleksjon og problemløsning og fremmer ideen om forskningsrike klasserom og skoler.

TREL kommer således lærere, skoler og organisasjoner til gode ved å bidra til utvikling av forskningskompetanse/literacy i lærerutdanningen og veilede lærere til å gjøre denne faglige kunnskapen om til forsknings- og utviklingskompetanse.

Les mer om prosjektet, Teacher Research Literacy (TREL)

 • Deltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Oslo Metropolitan, Norway
   • University of South-Eastern Norway 
   • University of Stavanger, Norway
   • University of Gothenburg, Sweden
   • Malmö University, Sweden
   • Talllinn University, Estonia
   • Kaunas University of Technology, Lithuania
   • University of Latvia, Latvia
   • Drammen Upper Secondary School, Norway
   • Lier Videregående Skole, Norway
   • Seinajoki High School, Finland
  • Aktuelt om prosjektet

   Prosjektet har som mål å fullføre følgende:

   • Kick-off møte: 28. august 2023, OsloMet, Norge
   • Klasseromsobservasjoner 1: 28.-29. august 2023, OsloMet, Norge aktiviteter kommer snart

   Flere aktiviteter kommer snart.