English version

Støtte til mangfoldig innhold og språklæring (SCALED)

Målet med SCALED-prosjektet er å utvikle et nytt nettkurs innen inkluderende undervisningsmetoder, universell utforming for læring, differensiert undervisning og metoder.

Målet med SCALED-prosjektet er å lage et nettbasert kurs som forbereder lærere på inkluderende undervisning, universell utforming for læring og øke tilgjengeligheten i språkopplæringen, spesielt med tanke på elever med spesialpedagogiske behov.

Kurset (interaktivt selvstudiemodus som kan tilpasses bruk på stedet) inneholder inkluderende undervisningsmetoder, universell utforming for læring, differensiert undervisning og metoder for å øke tilgjengeligheten til undervisningsprosessen, innhold og materiell i sammenheng med fremmedspråksundervisning og utdanning gjennom språk (EFL, CLIL, EMI).

Kurset, basert på de siste forskningsfunnene og trendene innen utdanning, vil være en del av den grunnleggende opplæringen og faglige utviklingen av før- og etterutdanningslærere i fremmedspråk og akademiske lærere. Prosjektet utfyller rettferdighets- og antidiskrimineringsaktiviteter ved UW og svarer på behovene til det akademiske og skolemiljøet. Kurset vil utstyre lærere med verktøy for å eliminere barrierer og effektivt inkludere alle elever i språkopplæringsprosessen.

Hensiktsmessig faglig opplæring av lærere når det gjelder å svare på de ulike behovene til alle elever, spesielt personer med spesielle utdanningsbehov, er en nødvendig betingelse for sosial inkludering. Langsiktige fordeler inkluderer utjevning av utdanningsmuligheter og betydelig forbedring av trivselen til barn og unge som lærer fremmedspråk og lærer innhold gjennom et fremmedspråk. Rundt 250 personer vil være direkte involvert i prosjektaktivitetene (seminarer, spørreundersøkelser, publikasjoner, pilotering av kurset) og rundt 10 000 etter at det er fullført.

Prosjektet er delt inn i fem faser, hver har en leder (Koordinering, overvåking, risikostyring, kvalitetssikring; Utveksling av erfaringer og god praksis; Utvikling av nytt nettkurs; Pilotimplementering og forbedring; Markedsføring og bærekraft). Kurset vil være tilgjengelig som en del av åpne utdanningsressurser og spres bredt lokalt og internasjonalt, og inkluderes i utdanningsprogrammene til partneruniversiteter.

SCALED-prosjektet nyter godt av et stipend på 100 266 fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-stipendene.

Målet med SCALED-prosjektet er å lage et nettbasert kurs som forbereder lærere på inkluderende undervisning, universell utforming for læring og øke tilgjengeligheten i språkopplæringen, spesielt med tanke på elever med spesialpedagogiske behov.

 • Deltakere

  Laster inn ...
 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • University of Warsaw 
 • Samarbeidspartnere

  • Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education, University of Warsaw 
  • Digital Competences Center and Office for Persons with Disabilities, University of Warsaw
Logoen til EØS-midlene: EEA Grants