English version

Barnehagelærer, profesjonskvalifisering og utdanningsforskning

Forskningsgruppen har en bred tverrfaglig forankring i et profesjons, - og utdanningsfaglig felt. Fagområdene pedagogikk, matematikk, musikk, fysisk fostring, samfunnsfag, og srle er representert, her med både kvantitative og kvalitative teoretiske og metodologiske innganger.

Medlemmer

15

Prosjekter

4

Samarbeidspartnere

4

Nettverk

3

Sentralt for gruppen er profesjonskvalifisering både i utdanning, men også kvalifisering i yrket og i barnehagen som institusjon. 

Studentinvolvering i lærernes forskningsprosjekt i et bachelorløp og prosjekt rettet mot nyutdannede og den profesjonelle hverdagen: Opplevelse og håndtering av uforutsigbarhet og ansvar i politi-, barnehage- og barnevernsprofesjonene, og vurdering i praksisopplæring rettet mot profesjonskvalifisering og utdanningsforskning, her står perspektiver som makt og ulikhet sentralt, jamfør temaområdet makt og ulikhet (Klages og Nausthaller). Videre har vi i gruppa flere som arbeider med det kroppslige blant annet fenomenet Kroppslig lek og kroppslig litterasitet (literacy). I et mangfoldig samfunn er kommunikasjon og tolkning som er et av satsningsområdet i strategisk plan mer enn det verbale språket i vår forskning (Osnes, Rossholt). Lærerutdanning 2025, har fokus på utvikling av utdanning på campus; samarbeid mellom barnehage og, universitetet i grunnutdanning, her er vi allerede godt i gang gjennom våre prosjekter.  

Forskergruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   • Prosjekt Utdanningsbarnehager 2015-2019.
   • Utvekslingsprosjekt mellom Senter for internasjonalisering/ utdanning OsloMet/BLU i samarbeid med Georgia State University og Bærum kommune. 
   • Utdanningsbarnehager.
   • TRALL.
   • Creating University and Community Partnerships to Improve the Quality of Teacher Education: Coordination, Collaboration and Data Utilization.
   • Digital historiefortelling.
  • Samarbeidspartnere

   • Georgia State University.
   • Bærum kommune.
   • Lønnås barnehage. 
   • Professor Tamsin Meaney, Høgskolen på Vestlandet.
  • Nettverk

   Deltaker i det internasjonale nettverket POEM (A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning between the Poles of Instruction and Construction). Artikkel i POEM2018 under arbeid: “What are the challenges for early childhood education students in supporting children’s mathematical activities?” 

   Med i advisory board i det NFR-finansierte prosjektet “Learning about Argumentation for Critical Mathematics Education in Multilingual Classrooms (LATACME)”, ledet av professor Tamsin Meaney, Bergen. 

   Deltar i utvikling av assistentnettverk i realfagsbarnehage og utdanningsbarnehage.  

   Utvikling av og forskning på multiple choice – tester