Barnehagelærer, profesjonskvalifisering og utdanningsforskning

Forskningsgruppen har en bred tverrfaglig forankring i et profesjons, - og utdanningsfaglig felt. Fagområdene pedagogikk, matematikk, musikk, fysisk fostring, samfunnsfag, og srle er representert, her med både kvantitative og kvalitative teoretiske og metodologiske innganger.

Medlemmer

15

Prosjekter

4

Samarbeidspartnere

4

Nettverk

3

Sentralt for gruppen er profesjonskvalifisering både i utdanning, men også kvalifisering i yrket og i barnehagen som institusjon. 

Studentinvolvering i lærernes forskningsprosjekt i et bachelorløp og prosjekt rettet mot nyutdannede og den profesjonelle hverdagen: Opplevelse og håndtering av uforutsigbarhet og ansvar i politi-, barnehage- og barnevernsprofesjonene, og vurdering i praksisopplæring rettet mot profesjonskvalifisering og utdanningsforskning, her står perspektiver som makt og ulikhet sentralt, jamfør temaområdet makt og ulikhet (Klages og Nausthaller). Videre har vi i gruppa flere som arbeider med det kroppslige blant annet fenomenet Kroppslig lek og kroppslig litterasitet (literacy). I et mangfoldig samfunn er kommunikasjon og tolkning som er et av satsningsområdet i strategisk plan mer enn det verbale språket i vår forskning (Osnes, Rossholt). Lærerutdanning 2025, har fokus på utvikling av utdanning på campus; samarbeid mellom barnehage og, universitetet i grunnutdanning, her er vi allerede godt i gang gjennom våre prosjekter.  

 • Medlemmer

 • Forskningsprosjekter

  • Prosjekt Utdanningsbarnehager 2015-2019.
  • Utvekslingsprosjekt mellom Senter for internasjonalisering/ utdanning OsloMet/BLU i samarbeid med Georgia State University og Bærum kommune. 
  • Utdanningsbarnehager.
  • TRALL.
  • Creating University and Community Partnerships to Improve the Quality of Teacher Education: Coordination, Collaboration and Data Utilization.
  • Digital historiefortelling.
 • Samarbeidspartnere

  • Georgia State University.
  • Bærum kommune.
  • Lønnås banehage. 
  • Professor Tamsin Meaney, Høgskolen på Vestlandet.
 • Nettverk

  Deltaker i det internasjonale nettverket POEM (A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning between the Poles of Instruction and Construction). Artikkel i POEM2018 under arbeid: “What are the challenges for early childhood education students in supporting children’s mathematical activities?” 

  Med i advisory board i det NFR-finansierte prosjektet “Learning about Argumentation for Critical Mathematics Education in Multilingual Classrooms (LATACME)”, ledet av professor Tamsin Meaney, Bergen. 

  Deltar i utvikling av assistentnettverk i realfagsbarnehage og utdanningsbarnehage.  

  Utvikling av og forskning på multiple choice – tester