English version

Barnehagelærer, lærer, profesjonskvalifisering og utdanningsforskning

I vår forskningsgruppe er vi interesserte i barnehagelærere og læreres profesjonskvalifisering, profesjonelle kunnskap og profesjonsutøvelse.

Vi ser på overganger mellom utdanningsløpet og arbeidslivet, og vi ser på samspill og spenninger mellom utdanning, praksis, arbeidsliv og politikk. For eksempel er vi opptatt av veiledning av studenter nyutdannede, frafall og rekruttering til barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

Gruppa består av medlemmer både fra barnehagelærerutdanningen (BLU) og grunnskole- og faglærerutdanningen (GFU), og vi ser på ulike tilnærminger og interesseområder som en styrke inn mot forskningsarbeidet. Vi har til felles at vi alle er opptatt av praksisnære prosjekter og tverrfaglige problemstillinger rettet mot barnehagefelt, skole, og utdanning. 

Forskningsgruppa har faste månedlige møter der vi blant annet diskuterer forskningsideer, presenterer pågående forskningsprosjekt, legger fram tekstutkast og veileder hverandre i skriveprosessen. Vi har også ambisjoner om å søke felles forskningsprosjekt og arrangere seminarer der vi presenterer funn fra pågående forskning.

Våre medlemmer er tilknyttet ulike forskningsprosjekter ved fakultetet og instituttene, men også i samarbeid med andre forskningsmiljø ved for eksempel Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Østfold (HiØ).

Gruppemedlemmene er blant annet involvert i forskningsprosjekt om profesjonsveiledning i barnehagen, læreridentitet, tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og barnevern, frafall, samt forskningsprosjekt om partnerskap mellom lærerutdanning og praksisfelt.

Vi er opptatt av å danne nettverk med nasjonale og internasjonale fagfellesskap, og deltar derfor på ulike utdanningskonferanser som NERA (Nordic Educational Research Association) og ECER (European Educational Research Association).

Forskergruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  • Kristin Holte Haug: Norsk prosjekttittel: Barnevern i barnehagen – tverrprofesjonelt arbeid om utsatte barn i lys av Barnevernsreformen. Eng. prosjekttittel: Child welfare in kindergarten - interprofessional work on vulnerable children in light of the Child Welfare Reform.
  • Heid Osnes: Navn på prosjekter knyttet til gruppa (norsk og engelsk prosjektnavn): 
   Erasmus + project: KA- 220 -HED cooperation partnerships in higher education (01-11-2021 to 01-11- 2024) UCOILD  
   The overall objective of the UCOILD project is to meet the need for strong intercultural and digital competences within Early childhood and Care professions by developing an innovative didactical COIL (Collaboration Online International Learning) toolkit for lectures.  The toolkit will help lectures to realize and facilitate COIL projects in ways that are student-centered, experiential, inclusive and reflective, thereby providing the best possible virtual learning environment for supporting intercultural and digital competence. 
   Partners: University College Copenhagen (UCC) leading the project, Oslo Metropolitan University, Amsterdam University of Applied Sciences and Mondragon University   
   Autumn 22: implementation of the first COIL between University College Copenhagen and OsloMet.     
   The academic topic is Circus – a space for sharing body culture and play. 
   The aim is, in the frame of COIL, to develop new methods of collaboration and teaching by using digital tools – within the field of "body and movement". 
   Project group UCC and OsloMet:
   UCC: Eva Rose Rechnagel and Anette Bruun  
   OsloMet: Kari Bratland, Heid Osnes, Anikke Hagen and Therese Engen 
  •  Nina Rossholt: Kropper i barnehagen – en profesjonsrettet inngang
 • Samarbeidspartnere

  • Professor Liz Jones and Rachel Holmes, England
  • Barneliv og profesjonsutøvelse / The Lives of Children and Professional Practice (tverrfakultær forskningsgruppe ved OsloMet)
  • Erasmus+ KA2: UCOILED – Unfolding Collaborative Online International Learning Didactics
  • Samarbeidspartnere: OsloMet, University College Copenhagen (UCC/KP), Amsterdam University of Applied Science and Mondragon University
  • Eva Rose Rechnage og Anette Brun