English version
Lynell Chvala

Lynell Chvala

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tsagari, Dina; Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell; Tishakov, Therese Marie; Reed, Kirstin (2021). Lessons Learnt and Future Diretions. Cavalheiro, Lili; Guerra, Luis; Pereira, Ricardo (Red.). The Handbook to English as a Lingua Franca: Practices for Inclusive Multilingual Classrooms. s. 245-258. Edições Húmus.

Chvala, Lynell (2020). Teacher ideologies of English in 21st century Norway and new directions for locally tailored ELT. System (Linköping). Vol. 94.
https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102327

Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell (2020). Klasseledelse for læring i språkfaget engelsk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. s. 122-138. Gyldendal Akademisk.

Chvala, Lynell (2018). What are the core aims of English as a school subject? A study of teacher understanding in lower secondary school. 23 s. Acta Didactica Norge. Vol. 12.
https://doi.org/10.5617/adno.6181

Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell (2013). Klasseledelse for læring i språkfaget engelsk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. s. 107-124. Gyldendal Akademisk.

Chvala, Lynell (2012). Genre and situational features in oral exam tasks in 10th grade. Hasselgreen, Angela Maria; Drew, Ion; Sørheim, Bjørn (Red.). The young language learner : research-based insights into teaching and learning. s. 233-246. Fagbokforlaget.

Chvala, Lynell; Graedler, Anne-Line (2010). Assessment in English. Dobson, Stephen; Engh, Roar (Red.). Vurdering for læring i fag. s. 75-89. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig