English version
Lynell Chvala

Lynell Chvala

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Chvala, Lynell (2020). Teacher ideologies of English in 21st century Norway and new directions for locally tailored ELT. System (Linköping) . Vol. 94.

Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell (2020). Klasseledelse for læring i språkfaget engelsk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 7. s. 122-138. Gyldendal Akademisk.

Chvala, Lynell (2018). What are the core aims of English as a school subject? A study of teacher understanding in lower secondary school. 23 s. Acta Didactica Norge . Vol. 12.

Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell (2013). Klasseledelse for læring i språkfaget engelsk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 7. s. 107-124. Gyldendal Akademisk.

Chvala, Lynell (2012). Genre and situational features in oral exam tasks in 10th grade. Hasselgreen, Angela Maria; Drew, Ion; Sørheim, Bjørn (Red.). The young language learner : research-based insights into teaching and learning. Kapittel 16. s. 233-246. Fagbokforlaget.

Chvala, Lynell; Graedler, Anne-Line (2010). Assessment in English. Dobson, Stephen; Engh, Roar (Red.). Vurdering for læring i fag. Kapittel 6. s. 75-89. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig