English version
Mona Evelyn Flognfeldt

Mona Evelyn Flognfeldt

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Engelsk språk

Emner

Flerspråklighet   Funksjonell grammatikk / tekstlingvistikk   Storyline   Praktisk fonetikk for lærere   Pedagogisk bruk av IKT   Engelskfaget i kinesisk grunnskole   Bærekraftig ordinnlæring   Grunnleggende ferdigheter i engelsk   Engelskdidaktikk   Lærerens språkbevissthet   Teacher Cognition

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Flognfeldt, Mona Evelyn; Tsagari, Dina; Surkalovic, Dragana; Tishakov, Therese Marie (2020). The Practice of Assessing Norwegian and English Language Proficiency in Multilingual Elementary School Classrooms in Norway. Language Assessment Quarterly .

Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell (2020). Klasseledelse for læring i språkfaget engelsk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 7. s. 122-138. Gyldendal Akademisk.

Flognfeldt, Mona Evelyn; Michaelsen, Eva; Palm, Kirsten (2019). What pedagogical questions are raised in reforming early literacy instruction? Exploring the tension between government expectations and broader child development beliefs in Norway. Perspectives on Educational practice around the world. 11. s. 77-83. Bloomsbury Academic.

Flognfeldt, Mona Evelyn (2018). Teaching and Learning English in Multilingual Early Primary Classrooms. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kap. 10. s. 229-248. Universitetsforlaget.

Flognfeldt, Mona Evelyn (2016). Professional Feedback Loop: How Can Practising Teachers’ Reflection Inform English Language Teacher Education?. Acta Didactica Norge . Vol. 10.

Flognfeldt, Mona Evelyn (2015). Dia(b)log(g)som didaktisk speil. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 7. s. 123-140. Gyldendal Akademisk.

Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell (2013). Klasseledelse for læring i språkfaget engelsk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 7. s. 107-124. Gyldendal Akademisk.

Flognfeldt, Mona Evelyn (2009). Teaching for Sustainable Vocabulary Development, in Current Issues in English Studies, Ed. Mariusz Misztal and Mariusz Trawinski. ISBN: 978-83-7271-583-8. 10 s. Wydawnictwo Naukowe.

Flognfeldt, Mona Evelyn (2005). Lexical Chunks in Pupils' Narratives. Hansson, Thomas; Kjartansson, Rafn; Larsen, Annelise; Lassen, Henrik (Red.). Tales on the Screen: Narrative Competence in Teacher Education. II. Proficiency in Written English. s. 73-88. Syddansk Universitetsforlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig