English version
Elena Tkachenko

Elena Tkachenko

Kort om

Elena Tkachenko er språkforsker med utdannelse i anvendt lingvistikk fra Statsuniversitetet i St. Petersburg. Hun har norsk som andrespråk, barns språkutvikling og flerspråklighet som sine faglige hovedområder. Hun forsker på flerspråklige barn, studenter og ansatte og har tett samarbeid med praksisfeltet om flerspråklige praksiser i utdanningen.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Norsk som andrespråk   Flerspråklighet   Barns språkutvikling   Språkmiljø

Land

Norge   Russland

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Romøren, Anna Sara H.; Garmann, Nina Gram; Tkachenko, Elena (2023). Present but silent? The use of languages other than Norwegian in mainstream ECEC. Nordisk Barnehageforskning .

Røed, Dag Freddy; Tkachenko, Elena (2022). The Relevance of Immigrant Teachers’ Experience to Developing Professional Identity during a Teacher Requalification Program in Norway. Karpava, Sviatlana (Red.). Handbook of Research on Multilingual and Multicultural Perspectives on Higher Education and Implications for Teaching. IGI Global.

Tkachenko, Elena (2021). Å bygge yrkesidentitet gjennom å jobbe med arbeidsrelevante tekster. Monsen, Marte; Pájaro, Verónica (Red.). Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. Artikkel 11. s. 216-236. Cappelen Damm Akademisk.

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena (2021). Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 37.
http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/199...

Tkachenko, Elena; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Garmann, Nina Gram (2021). Translanguaging Strategies in Superdiverse Mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for Home Language Support. 13 s. Journal of Home Language Research . Vol. 4.
https://jhlr.org/articles/10.16993/jhlr.41/

Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2020). Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter. Nordic Studies in Education . Vol. 40.

Johansen, Jorunn Store; Tkachenko, Elena (2019). Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education. Teaching in Higher Education . Vol. 24.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Fevolden, Benedikte Homme (2018). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 2018.

Alstad, Gunhild Tomter; Tkachenko, Elena (2018). Teachers' beliefs and practices in creating multilingual spaces: the case of English teaching in Norwegian early childhood education. Schwartz, Mila (Red.). Preschool Bilingual Education: Agency in Interactions Between Children, Teachers, and Parents. Kap. 9. s. 245-282. Springer Nature.
https://www.springer.com/gp/book/9783319772271

Tkachenko, Elena; Arends, Ruth Elisabeth Fuentes (2018). To be or not to be bilingual - for children with special needs?. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. PART III. s. 411-445. Vidarforlaget AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig