English version
Elena Tkachenko

Elena Tkachenko

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Norsk som andrespråk   Flerspråklighet   Barns språkutvikling   Språkmiljø

Land

Norge   Russland

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2020). Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter. Nordic Studies in Education . Vol. 40.

Johansen, Jorunn Store; Tkachenko, Elena (2019). Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education. Teaching in Higher Education . Vol. 24.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Fevolden, Benedikte Homme (2018). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 2018.

Alstad, Gunhild Tomter; Tkachenko, Elena (2018). Teachers' beliefs and practices in creating multilingual spaces: the case of English teaching in Norwegian early childhood education. Schwartz, Mila (Red.). Preschool Bilingual Education: Agency in Interactions Between Children, Teachers, and Parents. Kap. 9. s. 245-282. Springer Nature.
https://www.springer.com/gp/book/9783319772271

Tkachenko, Elena; Arends, Ruth Elisabeth Fuentes (2018). To be or not to be bilingual - for children with special needs?. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. PART III. s. 411-445. Vidarforlaget AS.

Tkachenko, Elena; Gor, Kira; Chernigovskaya, Tatiana (2016). What are little girls and boys made of? Aquisition of Russian verb morphology in monolingual and bilingual children. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Red.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Chapter 15. s. 255-275. Novus Forlag.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Johansen, Jorunn (2016). Culturally Diverse Students in Higher Education: Challenges and Possibilities within Academic Literacy Practices. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Giæver, Katrine; Lindboe, Inger Marie; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen: Muligheter for læring. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 5. Oplandske Bokforlag.

Tkachenko, Elena; Giæver, Katrine; Bratland, Kari; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3-4.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791541/marginalise...

Tkachenko, Elena (2015). "Alle lærere er språklærere" - også i høyere utdanning. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. Kapittel 13. s. 201-220. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig