English version
Linn Stokke Guttormsen

Linn Stokke Guttormsen

Kort om

Spesialpedagogikk, barnehagelærere sin praksis, stamming, livskvalitet hos barnehagebarn, kvantitativ og kvalitativ forskning

Vitenskapelige publikasjoner

Kefalianos, Elaina; Guttormsen, Linn Stokke; Hansen, Elisabeth Holm; Hofslundsengen, Hilde Christine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Antypas, Konstantinos; Kirmess, Melanie (2022). Early Childhood Professionals' Management of Young Children Who Stutter: A Cross-Sectional Study. American Journal of Speech-Language Pathology . Vol. 31.
http://hdl.handle.net/10852/98911

Hofslundsengen, Hilde Christine; Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård; Kefalianos, Elaina (2021). Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents. Journal of Fluency Disorders . Vol. 71.
https://hdl.handle.net/11250/2831839

Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles; Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger. Cochrane Database of Systematic Reviews . Vol. 2021.
http://hdl.handle.net/10852/89497

Haraldseid, Ingrid T; Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke; Hokstad, Silje (2021). Stamming forekommer hyppig hos barn med Down syndrom: Resultater fra en landsomfattende empirisk studie. Norsk tidsskrift for logopedi .
http://hdl.handle.net/10852/89501

Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, Scott; Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Parents' Perceptions of the Overall Impact of Stuttering on Young Children. American Journal of Speech-Language Pathology . Vol. 30.

Hansen, Elisabeth Holm; Sandvik, Berit Margrethe; Teige, Anne-May; Antypas, Konstantinos; Guttormsen, Linn Stokke; Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Tidlig identifisering av barn som stammer- en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger. Sykepleien Forskning . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10852/89502

Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke; Hofslundsengen, Hilde Christine (2021). Barnehagelærers praksis med barn som stammer. Bøyum, Sigrid; Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.). Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd. Kapittel 3. s. 49-67. Universitetsforlaget.

Guttormsen, Linn Stokke; Yaruss, J Scott; Næss, Kari-Anne Bottegård (2020). Caregivers’ Perceptions of Stuttering Impact in Young Children: Agreement in Mothers’, Fathers’ and Teachers’ Ratings. Journal of Communication Disorders . Vol. 86.
http://hdl.handle.net/10852/82836

Guttormsen, Linn Stokke; Melle, Ane Hestmann; Hoff, Karoline; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2019). Stammebehandling av barnehagebarn: Norske logopeders praksis :. Norsk tidsskrift for logopedi . Vol. 65.
http://hdl.handle.net/10852/76008

Guttormsen, Linn Stokke; Kefalianos, Elaina; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Communication attitudes in children who stutter: A meta-analytic review. Journal of Fluency Disorders . Vol. 46.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig