English version
Linn Stokke Guttormsen

Linn Stokke Guttormsen

Kort om

Spesialpedagogikk, barnehagelærere sin praksis, stamming, livskvalitet hos barnehagebarn, kvantitativ og kvalitativ forskning

Vitenskapelige publikasjoner

Sjøstrand, Åse; Næss, Kari-Anne Bottegård; Melle, Ane Hestmann; Hoff, Karoline; Hansen, Elisabeth Holm; Guttormsen, Linn Stokke (2024). Treatment for Stuttering in Preschool-Age Children: A Qualitative Document Analysis of Treatment Programs. 21 s. Journal of Speech, Language and Hearing Research. Vol. 67.
https://doi.org/10.1044/2024_JSLHR-23-00463

Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke ; Hofslundsengen, Hilde Christine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Kefalianos, Elaina (2023). Norwegian speech-language pathologists treatment practices for preschool children who stutter: An explorative study. 11 s. Journal of Fluency Disorders. Vol. 77.
https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2023.105999

Kefalianos, Elaina; Guttormsen, Linn Stokke ; Hansen, Elisabeth Holm; Hofslundsengen, Hilde Christine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Antypas, Konstantinos; Kirmess, Melanie (2022). Early Childhood Professionals' Management of Young Children Who Stutter: A Cross-Sectional Study. American Journal of Speech-Language Pathology. Vol. 31.
https://doi.org/10.1044/2021_AJSLP-21-00148

Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke ; Kirmess, Melanie; Lervåg, Arne; Hulme, Charles; Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger. 62 s. Cochrane Database of Systematic Reviews. Vol. 2021.
https://doi.org/10.1002/14651858.CD013489.pub2

Haraldseid, Ingrid T; Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke ; Hokstad, Silje (2021). Stamming forekommer hyppig hos barn med Down syndrom: Resultater fra en landsomfattende empirisk studie. Norsk tidsskrift for logopedi.
http://hdl.handle.net/10852/89501

Næss, Kari-Anne Bottegård; Guttormsen, Linn Stokke ; Hofslundsengen, Hilde Christine (2021). Barnehagelærers praksis med barn som stammer. Bøyum, Sigrid; Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.). Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd. s. 49-67. Universitetsforlaget.

Hansen, Elisabeth Holm; Sandvik, Berit Margrethe; Teige, Anne-May; Antypas, Konstantinos; Guttormsen, Linn Stokke ; Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Tidlig identifisering av barn som stammer- en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger. Sykepleien Forskning. Vol. 16.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.83692

Guttormsen, Linn Stokke ; Yaruss, Scott; Næss, Kari-Anne Bottegård (2021). Parents' Perceptions of the Overall Impact of Stuttering on Young Children. American Journal of Speech-Language Pathology. Vol. 30.
https://doi.org/10.1044/2021_AJSLP-20-00113

Hofslundsengen, Hilde Christine; Kirmess, Melanie; Guttormsen, Linn Stokke ; Næss, Kari-Anne Bottegård; Kefalianos, Elaina (2021). Systematic review of implementation quality of non-pharmacological stuttering intervention trials for children and adolescents. Journal of Fluency Disorders. Vol. 71.
https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2021.105884

Guttormsen, Linn Stokke ; Yaruss, J Scott; Næss, Kari-Anne Bottegård (2020). Caregivers’ Perceptions of Stuttering Impact in Young Children: Agreement in Mothers’, Fathers’ and Teachers’ Ratings. Journal of Communication Disorders. Vol. 86.
https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.106001

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig