English version
Hanne Næss Hjetland

Hanne Næss Hjetland

Kort om

Jeg underviser i og forsker på barns språk- og leseutvikling. Jeg er spesielt opptatt av tidlig innsats og forebygging av vansker innenfor disse utviklingsområdene. Jeg er også interessert i hvordan vi kan lage gode pedagogiske opplegg både innenfor det allmennpedagogiske og for barn med særskilte behov. 

Bakgrunn:

Priser:

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Schauber, Stefan (2022). A longitudinal investigation of letter-name knowledge in a semi-transparent orthography. Scandinavian Journal of Educational Research .
https://hdl.handle.net/11250/3023201

Hofslundsengen, Hilde Christine; Hjetland, Hanne Næss; Furnes, Bjarte Reidar; Næss, Kari-Anne Bottegård (2022). Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang. Næss, Kari-Anne Bottegård; Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.). Skriveutvikling og skrivevansker. Artikkel 11. s. 232-249. Cappelen Damm Akademisk.

Bakken, Karine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Lemons, Christopher J.; Hjetland, Hanne Næss (2021). A systematic review and meta-analysis of reading and writing interventions for students with disorders of intellectual development. Education Sciences . Vol. 11:638.
https://hdl.handle.net/11250/2831876

Hagen, Åste Mjelve; Knoph, Rebecca; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Lawrence, Joshua; Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica (2021). Measuring Listening Comprehension and Predicting Language Development in At-Risk Preschoolers. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/10852/90737

Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen; Braeken, Johan; Melby-Lervåg, Monica (2021). The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children. First language .
http://hdl.handle.net/10852/86466

Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica (2020). Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review. Educational Research Review . Vol. 30:100323.
http://hdl.handle.net/10852/77969

Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss; Wollscheid, Sabine (2019). ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/11250/2639966

Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica (2019). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age. Journal of Educational Psychology . Vol. 111.

Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Melby-Lervåg, Monica (2017). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a systematic review. Campbell systematic reviews . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/59758

Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss (2017). Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. Spesialpedagogikk . Vol. 81.
http://hdl.handle.net/10852/55311

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig