English version
Hanne Næss Hjetland

Hanne Næss Hjetland

Kort om

Jeg underviser i og forsker på barns språk- og leseutvikling. Jeg er spesielt opptatt av tidlig innsats og forebygging av vansker innenfor disse utviklingsområdene. Jeg er også interessert i hvordan vi kan lage gode pedagogiske opplegg både innenfor det allmennpedagogiske og for barn med særskilte behov. 

Bakgrunn:

Priser:

Vitenskapelige publikasjoner

Hofslundsengen, Hilde Christine; Magnusson, Maria; Norling, Martina; Tjäru, Sofie; Hjetland, Hanne Næss ; Alatalo, Tarja (2023). ECEC Teachers’ Reported Practices and Attitudes Toward Read-Alouds in Nordic Multilingual Classrooms. Nordic Journal of Literacy Research. Vol. 9.
https://doi.org/10.23865/njlr.v9.4035

Hjetland, Hanne Næss ; Hofslundsengen, Hilde Christine; Klem, Marianne; Karlsen, Jannicke; Hagen, Åste Mjelve; Engevik, Liv Inger; Geva, Esther; Norbury, Courtenay Frazier; Monsrud, May-Britt; Næss, Kari-Anne Bottegård (2023). Vocabulary interventions for second language (L2) learners up to six years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews. Vol. 2023.
https://doi.org/10.1002/14651858.CD014890.pub2

Alatalo, Tarja; Norling, Martina; Magnusson, Maria; Tjäru, Sofie; Hjetland, Hanne Næss ; Hofslundsengen, Hilde Christine (2023). Read-aloud and writing practices in Nordic preschools. 16 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175243

Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss ; Schauber, Stefan (2022). A longitudinal investigation of letter-name knowledge in a semi-transparent orthography. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116485

Hofslundsengen, Hilde Christine; Hjetland, Hanne Næss ; Furnes, Bjarte Reidar; Næss, Kari-Anne Bottegård (2022). Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang. Næss, Kari-Anne Bottegård; Hofslundsengen, Hilde Christine (Red.). Skriveutvikling og skrivevansker. s. 232-249. Cappelen Damm Akademisk.

Bakken, Karine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Lemons, Christopher J.; Hjetland, Hanne Næss (2021). A systematic review and meta-analysis of reading and writing interventions for students with disorders of intellectual development. Education Sciences. Vol. 11:638.
https://doi.org/10.3390/educsci11100638

Hagen, Åste Mjelve; Knoph, Rebecca; Hjetland, Hanne Næss ; Rogde, Kristin; Lawrence, Joshua; Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica (2021). Measuring Listening Comprehension and Predicting Language Development in At-Risk Preschoolers. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1939136

Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss ; Hagtvet, Bente Eriksen; Braeken, Johan; Melby-Lervåg, Monica (2021). The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children. First language.
https://doi.org/10.1177/0142723721995688

Hjetland, Hanne Næss ; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica (2020). Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review. Educational Research Review. Vol. 30:100323.
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100323

Bubikova-Moan, Jarmila ; Hjetland, Hanne Næss ; Wollscheid, Sabine (2019). ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1678717

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig