English version
Jarmila Bubikova-Moan

Jarmila Bubikova-Moan

Kort om

Jarmila Bubikova-Moan er førsteamanuensis ved grunnskole- og faglærerlærerutdanningen (GFU), hvor hun underviser og veileder innen fagfeltet pedagogikk. Hennes forskingsinteresser er innen diskursanalytiske tilnærminger til læring og utvikling i tidlig barndom, flerspråklighet, argumentasjon og kritisk tenkning.

Bubikova-Moans utdanningsbakgrunn kombinerer både filologi, anvendt lingvistikk og utdanningsvitenskap fra henholdsvis Universitetet i Cambridge i Storbritannia (BA og MPhil), Universitetet i Melbourne i Australia (MA) og Universitetet i Oslo (PhD). Hun har tidligere jobbet som førsteamanuensis og studieprogramleder (BA i pedagogikk) ved Høyskolen Kristiania, og som forsker 2 ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hun har også en 10-års arbeidserfaring fra den norske statsforvaltningen hvor hun jobbet med oppgaver knyttet til utdannings- og integreringspolitikk i Norge.

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Bubikova-Moan, Jarmila; Sandvik, Margareth (2022). Argumentation in early childhood: A systematic review. Human Development . Vol. 66.

Bubikova-Moan, Jarmila; Grøver, Vibeke (2021). Skolens samarbeid med foreldre til minoritetsspråklige barn i begynneropplæringen - refleksjoner over muligheter og utfordringer. Grøver, Vibeke; Bråten, Ivar (Red.). Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Kapittel. s. 46-58. Cappelen Damm Akademisk.

Bubikova-Moan, Jarmila (2021). Credible as Evidence? Multilayered Audience Reception of Narrative Arguments. Informal Logic . Vol. 41.

Bubikova-Moan, Jarmila; Opheim, Vibeke (2020). ‘It’s a jigsaw puzzle and a challenge’: critical perspectives on the enactment of an RCT on small-group tuition in mathematics in Norwegian lower-elementary schools. 21 s. Journal of Education Policy .
https://hdl.handle.net/11250/2723492

Bubikova-Moan, Jarmila (2020). Unpacking the narrative-argumentative conundrum: story credibility revisited. Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumentation Conference. Vol. 12.
https://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA12/Thu...

Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss; Wollscheid, Sabine (2019). ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/11250/2639966

Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila (2019). Argumentation as a pathway to critical thinking. Garssen, Bart; Godden, David; Mitchell, Gordon R.; Wagemans, Jean H.M. (Red.). Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation.. Kapittel. s. 352-362.
http://hdl.handle.net/11250/2603101

Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Ph.d. - afhandlinger 2017 - 2018. Norway - Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning . Vol. 2.

Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Negotiating learning in early childhood: Narratives from migrant homes. Linguistics and Education . Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10852/59158

Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Reported parent-teacher dialogues on child language learning: voicing agency in interview narratives. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/65531

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig