English version
Kirsti Marie Jegstad

Kirsti Marie Jegstad

Kort om

Kirsti Marie Jegstad er førsteamanuensis i kjemi- og naturfagsdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen (GFU), der hun underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. For tiden leder hun forskningsprosjektet KriT (Kritisk tenkning i barneskolen) og er medleder i forskningsprosjektet TRELIS (Teachers’ Research Literacy for Science teaching). Hun er også seksjonsleder ved naturfagseksjonen på GFU. Hennes forskningsinteresser er kjemididaktikk, utforskende arbeidsmåter, kritisk tenkning, utdanning for bærekraftig utvikling og forskningsbasert lærerutdanning.

Jegstad er utdannet lektor i realfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med master i organisk kjemi, og hun har en PhD i utdanning for bærekraftig utvikling fra samme sted. Hun har også bakgrunn som lærer i videregående skole der hun hovedsakelig har undervist matematikk og naturfag på studieforberedende- og yrkesfaglige studieprogram, samt kjemi på studieforberedende og International Baccalaureate (IB).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Kjemi

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Strat, Tonje Tomine Seland; Henriksen, Ellen Karoline; Jegstad, Kirsti Marie (2023). Inquiry-based science education in science teacher education: a systematic review. 58 s. Studies in science education.
https://doi.org/10.1080/03057267.2023.2207148

Jegstad, Kirsti Marie (2023). Inquiry-based chemistry education: a systematic review. Studies in science education.
https://doi.org/10.1080/03057267.2023.2248436

Eklund, Gunilla Brita Maria; Mestad, Idar; Aksland, Charlotte; Jegstad, Kirsti Marie (2022). Research assignments in teacher education - Norwegian undergraduate student teachers' experiences of the writing process. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9196

Strat, Tonje Tomine Seland; Jegstad, Kirsti Marie (2022). Norwegian Teacher Educators’ Reflections on Inquiry-Based Teaching and Learning in Science Teacher Education. 22 s. Journal of Science Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/1046560X.2022.2125623

Ryen, Erik; Jegstad, Kirsti Marie (2022). It is like a hammer and toothbrush; you need it for the rest of your life’ – Five Norwegian teachers’ experiences of working at a ‘thinking school. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njcie.4347

Reffhaug, Marthe Berg Andresen; Jegstad, Kirsti Marie; Andersson-Bakken, Emilia (2022). Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8989

Jegstad, Kirsti Marie; Fiskum, Tove Anita; Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla (2021). Dichotomous and Multifaceted: Teacher Educators’ Understanding of Professional Knowledge in Research-based Teacher Education. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 66.
https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1958255

Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla; Holand, Anna Marie; Fiskum, Tove Anita; Hansèn, Sven-erik; Jegstad, Kirsti Marie (2021). Scientifically Designed Teacher Education – Teacher Educators’ Perceptions in Finland and Norway. 18 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4122

Pajchel, Katarina; Jegstad, Kirsti Marie; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (2021). The role of school placement within research-based teacher education–through the eyes of science mentors. Teachers and Teaching: theory and practice.
https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1933416

Aspfors, Jessica Marianne; Eklund, Gunilla Brita Maria; Holand, Anna Marie; Fiskum, Tove Anita; Hansen, Sven-Erik; Jegstad, Kirsti Marie (2021). Scientifically Designed Teacher Education: Teacher Educators’ Perceptions in Norway and Finland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4122

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig