English version
Kirsti Marie Jegstad

Kirsti Marie Jegstad

Kort om

Kirsti Marie Jegstad er professor i naturfagsdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen (GFU), der hun underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. For tiden leder hun forskningsprosjektet KriT (Kritisk tenkning i barneskolen) og er medleder i forskningsprosjektet TRELIS (Teachers’ Research Literacy for Science teaching). Hun er også seksjonsleder ved naturfagseksjonen på GFU. Hennes forskningsinteresser er kjemididaktikk, utforskende arbeidsmåter, kritisk tenkning, utdanning for bærekraftig utvikling og forskningsbasert lærerutdanning. Jegstad er utdannet lektor i realfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med master i organisk kjemi, og hun har en PhD i utdanning for bærekraftig utvikling fra samme sted. Hun har også bakgrunn som lærer i videregående skole der hun hovedsakelig har undervist matematikk og naturfag på studieforberedende- og yrkesfaglige studieprogram, samt kjemi på studieforberedende og International Baccalaureate (IB).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Kjemi

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Reffhaug, Marthe Berg Andresen ; Andersson-Bakken, Emilia ; Jegstad, Kirsti Marie (2024). Supporting primary students’ critical thinking in whole-class conversations about sustainability issues. Environmental Education Research.
https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2309584

Jegstad, Kirsti Marie (2023). Inquiry-based chemistry education: a systematic review. Studies in science education.
https://doi.org/10.1080/03057267.2023.2248436

Strat, Tonje Tomine Seland ; Henriksen, Ellen Karoline ; Jegstad, Kirsti Marie (2023). Inquiry-based science education in science teacher education: a systematic review. 58 s. Studies in science education.
https://doi.org/10.1080/03057267.2023.2207148

Ryen, Erik ; Jegstad, Kirsti Marie (2022). It is like a hammer and toothbrush; you need it for the rest of your life’ – Five Norwegian teachers’ experiences of working at a ‘thinking school. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njcie.4347

Reffhaug, Marthe Berg Andresen ; Jegstad, Kirsti Marie ; Andersson-Bakken, Emilia (2022). Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8989

Strat, Tonje Tomine Seland ; Jegstad, Kirsti Marie (2022). Norwegian Teacher Educators’ Reflections on Inquiry-Based Teaching and Learning in Science Teacher Education. 22 s. Journal of Science Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/1046560X.2022.2125623

Eklund, Gunilla Brita Maria ; Mestad, Idar; Aksland, Charlotte ; Jegstad, Kirsti Marie (2022). Research assignments in teacher education - Norwegian undergraduate student teachers' experiences of the writing process. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9196

Aspfors, Jessica Marianne; Eklund, Gunilla Brita Maria ; Holand, Anna Marie; Fiskum, Tove Anita; Hansen, Sven-Erik; Jegstad, Kirsti Marie (2021). Scientifically Designed Teacher Education: Teacher Educators’ Perceptions in Norway and Finland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4122

Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla; Holand, Anna Marie; Fiskum, Tove Anita; Hansèn, Sven-erik; Jegstad, Kirsti Marie (2021). Scientifically Designed Teacher Education – Teacher Educators’ Perceptions in Finland and Norway. 18 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4122

Jegstad, Kirsti Marie ; Höper, Jan; Remmen, Kari Beate (2021). Using the Schoolyard as a Setting for Learning Chemistry: A Sociocultural Analysis of Pre-service Teachers’ Talk about Redox Chemistry. 9 s. Journal of Chemical Education. Vol. 99.
https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00581

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig