English version
Kirsti Marie Jegstad

Kirsti Marie Jegstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Kjemi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie; Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education .

Jegstad, Kirsti Marie; Sinnes, Astrid Tonette; Gjøtterud, Sigrid (2018). Science teacher education for sustainable development: from intensions to realization. Nordic Studies in Science Education . Vol. 14.
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/arti...

Jegstad, Kirsti Marie; Gjøtterud, Sigrid; Sinnes, Astrid Tonette (2018). Science teacher education for sustainable development: A case study of a residential field course in a Norwegian pre-service teacher education program. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning . Vol. 18.

Jegstad, Kirsti Marie; Sinnes, Astrid Tonette (2015). Chemistry Teaching for the Future: A model for secondary chemistry education for sustainable development. International Journal of Science Education . Vol. 37.

Sinnes, Astrid Tonette; Jegstad, Kirsti Marie (2011). Utdanning for bærekraftig utvikling: To unge realfagslæreres møte med skolehverdagen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 95.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig