English version
Kristin Torjesen Marti

Kristin Torjesen Marti

Kort om

Jeg forsker på og underviser om grunnleggende ferdigheter i norskfaget og er særlig interessert i tekster, skriving, sakprosa og retorikk. I doktoravhandlingen min forsket jeg på hvordan barn mellom 8 og 13 år skriver om bærekraftig utvikling, og på hvilke typer skriveoppgaver elever får om temaer som kildesortering, klimaendringer og energikilder. Avhandlingen kan du lese her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/90784

Formidling: * Deltaker i NRK-programmet Språksnakk om begrepet bærekraft: https://radio.nrk.no/podkast/spraakteigen/l_4df2dd2e-dee2-4f7c-b2dd-2edee26f7ccf * Forfatter av barneboka Osloboka for barn (2021): https://www.gyldendal.no/barneboeker/faktaboeker/osloboka-for-barn/p-825246-no/ * Artikkel om hvordan barn skriver om klima og miljø på skolen: https://magasinetkairos.no/klimabrol-eller-dult/

Vitenskapelige publikasjoner

Marti, Kristin Torjesen; Knain, Erik (2022). Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10852/97034Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig