English version
Kristin Torjesen Marti

Kristin Torjesen Marti

Kort om

Forskning

Jeg forsker på tekster og grunnleggende ferdigheter i norskfaget og er særlig interessert i sakprosa, retorikk og barns skriving.

I doktoravhandlingen min forsket jeg på hvordan barn mellom 8 og 13 år skriver om bærekraftig utvikling, og skriveoppgavene som elever får om temaer som kildesortering, klimaendringer og energikilder. Avhandlingen kan du lese her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/90784


Formidling

Undervisning og veiledning

Jeg underviser om skriving, retorikk, muntlighet og lesing på grunnskolelærerutdanningen og videreutdanninger knyttet til norskfaget. I tillegg veileder jeg masterstudenter som skriver oppgave om for eksempel lek i skriveopplæringa, leseundervisning og literacy.

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Marti, Kristin Torjesen ; Knain, Erik (2022). Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8979Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig