Norwegian version
Kristin Torjesen Marti

Kristin Torjesen Marti

Scientific publications

Marti, Kristin Torjesen; Knain, Erik (2022). Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10852/97034These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete