Norwegian version
Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid

Scientific publications

Gedde-Dahl, Trine; Stavem, Gro Marie; Øgreid, Anne Kristine (2022). Kritisk skriving på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.

Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research .

Øgreid, Anne Kristine (2021). Elevtekster som empirisk materiale i kvalitative studier. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. kapittel. p. 327-353. Universitetsforlaget.

Øgreid, Anne Kristine (2021). Intervensjonsbegrepet i fire kvalitative forskningsdesign. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. kapittel. p. 209-238. Universitetsforlaget.

Haaland, Gunnar; Karlsson, Eivind; Øgreid, Anne Kristine; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Ed.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Chapter 10. p. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Svanes, Ingvill Krogstad; Øgreid, Anne Kristine (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Øgreid, Anne Kristine (2017). Bruk av modelltekster i arbeidet med skriftlig argumentasjon. En studie av åttendeklasselevers skriving i RLE-faget. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. kapittel. p. 199-226. Novus Forlag.

Øgreid, Anne Kristine (2016). Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? : studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Hertzberg, Frøydis; Øgreid, Anne Kristine (2009). Argumentation in and across disciplines: two Norwegian cases. Argumentation: an international journal on reasoning .

Øgreid, Anne Kristine; Hertzberg, Frøydis (2009). Argumentation in and Across Disciplines: Two Norwegian Cases. Argumentation: an international journal on reasoning . Vol. 23.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete