Norwegian version
Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill Krogstad Svanes

Research projects

Scientific publications

Tørnby, Hilde ; Heggernes, Sissil Lea ; Andersson-Bakken, Emilia ; Svanes, Ingvill Krogstad (2023). Hats off to critical thinking: Anexcursion into Jon Klassen’s hat trilogy. 8 p. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.7

Svanes, Ingvill Krogstad ; Eriksen, Harald; Bjørkvold, Tuva (2023). Feedback practices at school in home confinement at primary level during the Covid 19-pandemic. 11 p. International Journal of Educational Research. Vol. 121.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102235

Sandvik, Margareth ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Stavem, Gro Marie (2023). Når det regnar i Afrika–ei bok for kritisk tenking og aktørskap?. 13 p. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.5

Bjørkvold, Tuva ; Øgreid, Anne Kristine ; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research.
https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3108

Svanes, Ingvill Krogstad ; Andersson-Bakken, Emilia ; Bjørkvold, Tuva (2022). Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap. 20 p. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/up.v16.3260

Andersson-Bakken, Emilia ; Heggernes, Sissil Lea ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Tørnby, Hilde (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet. 23 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8995

Bjørkvold, Tuva ; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 p. International Journal of Educational Research. Vol. 107.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101742

Eriksen, Harald ; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. p. 287-304. Universitetsforlaget.

Svanes, Ingvill Krogstad ; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Teachers’ use of open questions: investigating the various functions of open questions as a mediating tool in early literacy education. Education Inquiry.
https://doi.org/10.1080/20004508.2021.1985247

Andersson-Bakken, Emilia ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Bjørkvold, Tuva (2021). Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme?. 16 p. Studier i Pædagogisk Filosofi. Vol. 10.
https://doi.org/10.7146/spf.v10i1.122635

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete