Norwegian version
Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill Krogstad Svanes

Research projects

Scientific publications

Svanes, Ingvill Krogstad; Eriksen, Harald; Bjørkvold, Tuva (2023). Feedback practices at school in home confinement at primary level during the Covid 19-pandemic. 12 p. International Journal of Educational Research. Vol. 121.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102235

Sandvik, Margareth; Svanes, Ingvill Krogstad; Stavem, Gro Marie (2023). Når det regnar i Afrika–ei bok for kritisk tenking og aktørskap?. Barnelitterært forskningstidsskrift.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.5

Tørnby, Hilde; Heggernes, Sissil Lea; Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad (2023). Hats off to critical thinking: An excursion into Jon Klassenʼs hat trilogy. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.7

Andersson-Bakken, Emilia; Heggernes, Sissil Lea; Svanes, Ingvill Krogstad; Tørnby, Hilde (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet. 23 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8995

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia; Bjørkvold, Tuva (2022). Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap. 20 p. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/up.v16.3260

Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research.
https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3108

Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (2021). Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme?. 16 p. Studier i Pædagogisk Filosofi. Vol. 10.
https://doi.org/10.7146/spf.v10i1.122635

Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 p. International Journal of Educational Research. Vol. 107.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101742

Eriksen, Harald; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. p. 287-304. Universitetsforlaget.

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Teachers’ use of open questions: investigating the various functions of open questions as a mediating tool in early literacy education. Education Inquiry.
https://doi.org/10.1080/20004508.2021.1985247

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete