Norwegian version
Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill Krogstad Svanes

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Svanes, Ingvill Krogstad (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta didactica Norden .

Svanes, Ingvill Krogstad; Øgreid, Anne Kristine (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta didactica Norden . Vol. 14.

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia (2018). En læreres bruk av spørsmål som stillasbygging i lese- og skriveopplæringen. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 7. p. 163-183. Universitetsforlaget.

Svanes, Ingvill Krogstad; Klette, Kirsti (2017). Teachers’ instructional practices during pupils’ individual seatwork in Norwegian Language arts. 20 p. Education Inquiry .
http://hdl.handle.net/10852/61394

Svanes, Ingvill Krogstad; Skagen, Kaare (2017). Connecting feedback, classroom research and Didaktik perspectives. Journal of Curriculum Studies . Vol. 49.

Svanes, Ingvill Krogstad (2016). Stillelesing i norskfaget – pustepause for læreren eller veiledningsøkt i lesing?. Acta Didactica Norge . Vol. 10.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete