Norwegian version
Ruth Seierstad Stokke

Ruth Seierstad Stokke

About

Research topics are Literary Didactics, Cognitive Literary Theory, Indigenous Literature in the L1 subject and Second Language Learning. 

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Teaching of litterature   Children's literature   Ecocriticism   Cognitive literary theory and mentalization   Early Years Education   Sami literature

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. p. 357-382. Universitetsforlaget.

Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg. ISBN: 9788215057255. 426 p. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Karlsen, Silje Solheim (2021). "Så den fremmede ikke blir mer fremmed." Samisk lyrikk i norskfaget. Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (Ed.). Norsk litterær årbok 2021. p. 142-168. Det Norske Samlaget.

Stokke, Ruth Seierstad (2020). Natureculture in a Stallo tale: Harmonious dwelling or troubling postequilibrium? The picturebook Sølvmånen by Sissel Horndal (2015). 12 p. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.2000-7493-2020-01-03

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2018). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Ed.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. p. 325-350. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Tønnessen, Elise Seip (2018). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. 396 p. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. p. 99-118. Novus Forlag.

Christensen, Hanne ; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 p. Gyldendal Akademisk.

Palm, Kirsten ; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. p. 83-102. Gyldendal Akademisk.

Stokke, Ruth Seierstad (2014). "Men han har forskjellig farge på øynene." Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind. Norsklæreren.
http://hdl.handle.net/10642/2245

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete