Norwegian version
Ruth Seierstad Stokke

Ruth Seierstad Stokke

About

Research topics: Literary Didactics, Children's Literature, Cognitive Literary Theory and Second Language Learning.

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Teaching of litterature   Children's literature   Ecocriticism   Cognitive literary theory and mentalization   Early Years Education

Scientific publications

Stokke, Ruth Seierstad (2020). Natureculture in a Stallo tale: Harmonious dwelling or troubling postequilibrium? The picturebook Sølvmånen by Sissel Horndal (2015). Barnelitterært forskningstidsskrift . Vol. 11.

Tørnby, Hilde; Stokke, Ruth Seierstad (2018). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Ed.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. Kapittel 15. p. 325-350. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (2018). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. 396 p. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. p. 99-118. Novus Forlag.

Palm, Kirsten; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 5. p. 83-102. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 p. Gyldendal Akademisk.

Stokke, Ruth Seierstad (2014). "Men han har forskjellig farge på øynene." Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind. Norsklæreren .
http://hdl.handle.net/10642/2245

Palm, Kirsten; Stokke, Ruth Seierstad (2013). Early Years Literacy Program - en modell for grunnleggende lese-og skriveopplæring i flerspråklige klasserom?. Norsklæreren . Vol. 2013.
http://hdl.handle.net/10642/1934These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete