Norwegian version
Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver

Research projects

Scientific publications

Giæver, Tonje Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad ; Røed, Dag Freddy (2024). Læreres oppfatninger om å skrive seg til lesing med digital lydstøtte (STL+). Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 10.
https://doi.org/10.23865/njlr.v10.5841

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2021). Digital dømmekraft. ISBN: 9788205554467. Gyldendal Akademisk.

Milton, Josephine; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise ; Gassó, Héctor Hernández (2021). Awareness and knowledge of cyberethics: A study of pre-service teachers in Malta, Norway, and Spain. 19 p. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4257

Giæver, Tonje Hilde ; Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde ; Gjølstad, Eli (2019). Implementering av nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . Cappelen Damm Akademisk.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2018). Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls. The Journal of Interactive Learning Research. Vol. 29.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2018). ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts. The Journal of Interactive Learning Research. Vol. 29.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2017). Om å utøve digital dømmekraft. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Ed.). Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2017). Collaborative Writing through iPad Sharing. Dron, Jon; Mishra, Sanjaya (Ed.). Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. p. 1691-1705. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
https://www.learntechlib.org/d/181416/

Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise ; Gjølstad, Eli (2017). Digital dømmekraft i skolen: Læreres tilnærming. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Ed.). Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete