Norwegian version
Eli Gjølstad

Eli Gjølstad

Scientific publications

Giæver, Tonje Hilde; Gjølstad, Eli (2019). Implementering av nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. 12. Cappelen Damm Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gjølstad, Eli (2017). Digital dømmekraft i skolen: Læreres tilnærming. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Ed.). Digital Dømmekraft. Kap. 7. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gjølstad, Eli (2016). Teachers` Understanding and Practice of Understanding Cyber Ethics in the Classroom. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Ed.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Kapittel. Associated University Presses.
https://library.iated.org/view/GIAEVER2016TEA

Mifsud, Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Ed.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. p. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.

Mifsud, Mary Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Ed.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. p. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/p/131108/

Johannesen, Monica; Gjølstad, Eli (2014). Vurdering av digitale verktøy for begynneropplæring. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Ed.). Digital praksis i skolen. Kapittel 9. p. 135-150. Gyldendal Akademisk.

Johannesen, Monica; Gjølstad, Eli (2014). Evaluating digital tools for the teaching of basic literacy and numeracy skills. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Ed.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. Article. p. 1904-1911. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/p/131063/

Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli (2009). Nyutdannede lærere med IKT integrert i grunnutdanningen. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Ed.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 5. p. 81-106. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete