Norwegian version
Christine Tørris

Christine Tørris

Research groups

Scientific publications

Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein ; Foss, Camilla ; Pettersen, Kjell Sverre ; Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Halvorsrud, Hedvig ; Stensrud, Helge; Sandbekken, Ida Hellum ; Sæland, Mone Eli; Grønlien, Heidi Kristine (2023). Bruk av «concept cartoons» i kombinasjon med digitalt student-respons-system for å støtte læring i Anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen - En undervisningsstrategi for å fremme studentaktiv læring. UNIPED. Vol. 46.

Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Tørris, Christine ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Hougaard, Peter Forde ; Tørris, Christine ; Erichsen, Torunn ; Høium, Kari ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Ed.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. p. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Tørris, Christine ; Gjølstad, Eli ; Morseth, Marianne S. ; Debesay, Jonas ; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 p. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12100670

Almendingen, Kari ; Morseth, Marianne S. ; Gjølstad, Eli ; Brevik, Asgeir ; Tørris, Christine (2021). Student's experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLOS ONE. Vol. 16.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250378

Tørris, Christine ; Bjørnnes, Ann Kristin (2020). Duration of Lactation and Maternal Risk of Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. 18 p. Nutrients. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/nu12092718

Tørris, Christine (2020). Kan omvendt undervisning gi bedre læringsutbytte i legemiddelregning, sammenlignet med tradisjonell undervisning? En kvasieksperimentell kontrollert studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.
https://doi.org/10.7557/14.4703

Høium, Kari ; Blaalid, Laila ; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-04-05

Tørris, Christine ; Mobekk, Hilde (2019). Improving cardiovascular health through nudging healthier food choices: A systematic review. Nutrients. Vol. 11:2520.
https://doi.org/10.3390/nu11102520

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete