Norwegian version
Christine Tørris

Christine Tørris

Research groups

Scientific publications

Tørris, Christine (2024). Nursing Students’ Motivation, Awareness, and Knowledge of Women’s Health: A Norwegian Quasi-Experimental Study. Education Sciences. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/educsci14030273

Finbråten, Hanne Søberg ; Guttersrud, Øystein ; Foss, Camilla ; Pettersen, Kjell Sverre ; Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Halvorsrud, Hedvig ; Stensrud, Helge; Sandbekken, Ida Hellum ; Sæland, Mone Eli; Grønlien, Heidi Kristine (2023). Bruk av «concept cartoons» i kombinasjon med digitalt student-respons-system for å støtte læring i Anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen - En undervisningsstrategi for å fremme studentaktiv læring. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.3

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 p. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Tørris, Christine ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Hougaard, Peter Forde ; Tørris, Christine ; Erichsen, Torunn ; Høium, Kari ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Ed.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. p. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Tørris, Christine ; Gjølstad, Eli ; Morseth, Marianne S. ; Debesay, Jonas ; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 p. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12100670

Almendingen, Kari ; Morseth, Marianne S. ; Gjølstad, Eli ; Brevik, Asgeir ; Tørris, Christine (2021). Student's experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLOS ONE. Vol. 16.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250378

Tørris, Christine (2020). Kan omvendt undervisning gi bedre læringsutbytte i legemiddelregning, sammenlignet med tradisjonell undervisning? En kvasieksperimentell kontrollert studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.
https://doi.org/10.7557/14.4703

Høium, Kari ; Blaalid, Laila ; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-04-05

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete