Norwegian version
Rosah Malambo

Rosah Malambo

Research groups

Research reports

Hansen, Camilla ; Larsen, Reidun; Malme, Anne Kathrine N; Malambo, Moonga Rosah ; Nesje, Ruth; Pedersen, Karin Ravn; Jenssen, Unni; Eklund, Marthe Lyngås; Korsæth, Dag; Hovland, Olav Johannes (2021). Internasjonalisering i sykepleierutdanningen på bachelornivå: Erfaringsrapport om samarbeidet mellom Tanga International Competence Center i Tanzania og universitet og høgskoler i Norge fra 2008 - 2020. 46 p. Internasjonalt forum for sykepleie TICC.

Eklund, Marthe Lyngås; Korsæth, Dag; Malambo, Moonga Rosah ; Jenssen, Unni; Pedersen, Karin Ravn; Nesje, Ruth; Hansen, Camilla ; Malme, Anne Kathrine N; Larsen, Reidun (2021). Internasjonalisering i sykepleierutdanningen på bachelornivå: Erfaringsrapport om samarbeidet mellom Tanga International Competence Center i Tanzania og universitet og høgskoler i Norge fra 2008 - 2020. 46 p. Internasjonalt forum for sykepleie TICC.

Malambo, Moonga Rosah (2010). DIFFERENT LANGUAGES - THE SAME DIABETES. 80 p. HIO - SU - Evalueringsrapport. DIFFERENT LANGUAGES – THE SAME DIABETESThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete