Norwegian version
Elisabeth Sørbø Haug

Elisabeth Sørbø Haug

Publications and research

Dissemination

Hovland, Olav Johannes ; Torbjørnsen, Astrid ; Haug, Elisabeth Sørbø ; Malambo, Rosah ; Bjørnnes, Ann Kristin (2023). Prosjekt skal gi flere sykepleierstudenter internasjonal erfaring. Tidsskriftet sykepleien.
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.92139These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete