Norwegian version
Camilla Hansen

Camilla Hansen

Scientific publications

Hansen, Camilla (2020). «Når tausheten gjøres eksplisitt» Metode og etikk i Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 13.

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Svarstad, Hanne; Hansen, Camilla (2018). Kyndig veiledning av norske studenter på praksis i det globale Sør. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Kapittel 11. p. 189-201. Fagbokforlaget.

Hansen, Camilla (2018). «Skjelvende fortellinger − om ulike klassifiseringer og forklaringer av «krampetilstander» og «epilepsi» i Sør-Afrika etter apartheid». Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 3-4.

Hansen, Camilla (2015). Ability in disability enacted in the National Parliament of South Africa. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 17.

Hansen, Camilla; Sait, Washeila (2011). "We too are disabled": disability grants and powerty politics in rural South Africa. Eide, Arne Henning; Ingstad, Benedicte (Ed.). Disability and poverty. A global challenge. chapter 5. p. 93-117. Policy Press.



These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete