Norwegian version
Heidi Jerpseth

Heidi Jerpseth

Fields of study

Academic disciplines

Ethics   Nursing science

Subject areas

Cardiological nursing

Research groups

Scientific publications

Jerpseth, Heidi; Jensen, Hanne Irene; Halvorsen, Kristin; Linn, Ranveig; Fridh, Isabell (2020). Practice Recommendations for End-of-Life Care in the Intensive Care Unit. American Association of Critical-Care Nurses. Vol. 40.

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling .

Jerpseth, Heidi; Halvorsen, Kristin (2019). Forskningsetiske utfordringer ved kvalitative studier. Sykepleien Forskning .

Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per; Halvorsen, Kristin (2018). Older patients with late-stage COPD: their illness experiences and involvement in decision-making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Jerpseth, Heidi (2017). Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) – etiske implikasjoner. Michael . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/58541

Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per; Halvorsen, Kristin (2017). Nurses' role and care practices in decision-making regarding artificial ventilation in late stage pulmonary disease. Nursing Ethics . Vol. 24.

Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per; Halvorsen, Kristin (2016). Considerations and values in decision making regarding mechanical ventilation for older patients with severe to very severe COPD. Clinical Ethics . Vol. 11.

Nord, Randi; Jerpseth, Heidi; Fagermoen, May Solveig (2012). Betydningen av pilotundersøkelse før validering av oversatte instrumenter :. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1146

Jerpseth, Heidi (2010). Sykepleie ved gynekologiske sykdommer. Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi (Ed.). Klinisk sykepleie 2. laerebok. p. 17-52. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete