Norwegian version
Unni Knutstad

Unni Knutstad

Scientific publications

Rivenes Lafontan, Sara; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 p. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13030323

Hjerpaasen, Kari Jonsbu; Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6558

Finstad, Ingrid Rachel Strand; Knutstad, Unni; Havnes, Anton; Sagbakken, Mette (2022). The paradox of an expected level: The assessment of nursing students during clinical practice – A qualitative study. 7 p. Nurse Education in Practice. Vol. 61.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103332

Jensen, Kari Toverud; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1495

Jensen, Kari Toverud; Knutsen, Ingrid Ruud; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89628

Granamo, Anne Line; Knutstad, Unni (2021). Sykepleieren i rusfeltet - usynlig og generell eller tydelig og spesiell?. 12 p. Sykepleien Forskning. Vol. 16 .
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.86452

Knutstad, Unni; Småstuen, Milada Cvancarova; Jensen, Kari Toverud (2020). Teaching bioscience to nursing students - what works?. Nursing Open. Vol. 8.
https://doi.org/10.1002/nop2.709

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2019). Slik har sykepleieforskningen utviklet seg. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2019.75607

Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud (2019). Sykepleiens kunnskapsgrunnlag - hvordan speiles det i vurderingsdokumentene. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. p. 46-67. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni; Fawcett, Tonks (2018). The challenge of the biosciences in nurse education: A literature review. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 27.
https://doi.org/10.1111/jocn.14358

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete