Norwegian version
Kristian Larsen

Kristian Larsen

Scientific publications

Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Arntzen, Kari ; Larsen, Kristian (2023). Hvordan kan simulering bidra til bevisstgjøring av utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i sykehjem?. 16 p. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6956

Lauesen, Jon Damsager; Larsen, Kristian ; Lykke, Johanne Laursen; Christensen, Mona; Arens, Christian Hedelund; Bigum, Hanne (2023). Healthcare Professionals' Experiences with Functional Independence Measure (FIM) as a Structured Framework for Interprofessional Team Meetings in Danish Stroke Rehabilitation: A Qualitative Cross-Sectoral Collaborative Study. 10 p. Rehabilitation Research and Practice. Vol. 2023.
https://doi.org/10.1155/2023/6660296

Larsen, Kristian ; Pettersen, Kjell Sverre (2023). Utfordringer med helsekommunikasjon i helseprofesjonspraksis: En pedagogisk-didaktisk analyse av helsekompetanse og den sosiale konteksten Kristian Larsen, Kjell Sverre Pettersen. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Ed.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. p. 67-89. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch5

Knutstad, Unni ; Larsen, Kristian ; Jensen, Kari Toverud (2023). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. ISBN: 9788202794873. 197 p. Cappelen Damm Akademisk.

Harsløf, Ivan ; Larsen, Kristian ; Bambra, Clare (2022). When health is wealth: occupationally differentiated patterns of health capital in post-industrial Europe. Social Theory & Health.
https://doi.org/10.1057/s41285-022-00187-3

Nielsen, Iben Husted; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian ; Larsen, Niels Sandholm (2022). Life goals as a driving force in traumatic brain injury rehabilitation: a longitudinal dyadic perspective. 8 p. Brain Injury. Vol. 36.
https://doi.org/10.1080/02699052.2022.2109748

Larsen, Kristian ; Hindhede, Anette Lykke; Larsen, Mikkel Haderup; Nicolaisen, Mathias Holst; Henriksen, Frederik Møller (2022). Bodies need yoga? No plastic surgery! Naturalistic versus instrumental bodies among professions in the Danish healthcare field. 19 p. Social Theory & Health. Vol. 20.
https://doi.org/10.1057/s41285-020-00151-z

Larsen, Kristian ; Harsløf, Ivan (2021). ‘The human bottom line’: New institutionalism and Bourdieu’s field theory on the growing prominence of healthiness in Nordic work organizations. Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Larsen, Kristian; Thomassen, Ole Jacob (Ed.). Pierre Bourdieu in Studies of Organization and Management. Societal Change and Transforming Fields . Routledge.

Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Thomassen, Ole Jacob; Larsen, Kristian (2021). Taking Bourdieu Further into Studies of Organizations & Management. Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Larsen, Kristian; Thomassen, Ole Jacob (Ed.). Pierre Bourdieu in Studies of Organization and Management. Societal Change and Transforming Fields . p. 1-19. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003022510-1

Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Larsen, Kristian ; Thomassen, Ole Jacob (2021). Pierre Bourdieu in Studies of Organization and Management. Societal Change and Transforming Fields. ISBN: 9780367893354. 300 p. Routledge.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete