Norwegian version
Kristian Larsen

Kristian Larsen

Scientific publications

Asimakopoulou, Koula; Hoorens, Vera; Speed, Ewen; Coulson, Neil; Antoniszczak, Dominika; Collyer, Fran; Deschrijver, Eliane; Dubbin, Leslie; Faulks, Denise; Forsyth, Rowena; Goltsi, Vicky; Harsløf, Ivan; Larsen, Kristian; Manaras, Irene; Olczak‐Kowalczyk, Dorota; Willis, Karen; Xenou, Tatiana; Scambler, Sasha (2020). Comparative optimism about infection and recovery from COVID‐19; Implications for adherence with lockdown advice. Health Expectations .

Larsen, Kristian; Harsløf, Ivan (2020). Promoting Health as a Form of Capital: The Transformation of the Danish Healthcare Field as Experienced By Private Healthcare Professionals. Collyer, Fran; Willis, Karen (Ed.). Navigating Private and Public Healthcare: Experiences of Patients, Doctors and Policy-Makers. 10. p. 201-223. Palgrave Macmillan.

Larsen, Kristian (2020). The expansion of private sector medicine in Denmark and the emergence of health capital. Collyer, Fran; Willis, Karen (Ed.). Navigating Private and Public Healthcare: Experiences of Patients, Doctors and Policy-Makers. Chp. Palgrave Macmillan.

Jensen, Kari Toverud; Christiansen, Bjørg; Larsen, Kristian (2019). Balansekunst. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. kaittel 14. p. 231-242. Gyldendal Akademisk.

Baklund, Ida; Larsen, Kristian (2019). Identifisering og vurdering av studenter uegnet til å bli skikket for sykepleieryrket. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Ed.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. 10. p. 163-179. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (2019). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 248 p. Gyldendal Akademisk.

Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (2019). Northern European Rehabilitation Services in the Context of Changing Healthcare, Welfare, and Labour Market Institutions: A Theoretical Framework. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Ed.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. 2. p. 23-42. Palgrave Macmillan.

Bystrup, Mette Ryssel; Larsen, Kristian; Hindhede, Anette Lykke; Pallesen, Hanne; Aadal, Lena; Feiring, Marte (2019). Outline of a History of Neurorehabilitation in Denmark – a Sociological Perspective. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab . Vol. 12.
http://www.praktiskegrunde.dk/2018/praktiskegrunde...

Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (2019). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. ISBN: 978-981-13-7345-9. 328 p. Palgrave Macmillan.

Brænd, Jorunn Andrea; Larsen, Kristian (2017). Transformasjon av en profesjon - sykehuset mellom penger og pasienter. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Ed.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. Kapittel 8. p. 207-232. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete