Norwegian version
Marte Feiring

Marte Feiring

Fields of study

Academic disciplines

Other health sciences   Sociology

Subject areas

Rehabilitation   Text analysis   Collaboration across the curriculum   Theory of Interaction   Qualitative methodologies   Disease prevention   Historical sociology   Critical culture studies   Disabled   Arbeidsrettet rehabilitering   Self help work   Public health work

Countries

Norway

Collaborations

Norwegian National Advisory Unit on Rehabilitation in Rheumatology – Diakonhjemmet Hospital: Ingvild Kjeken Norwegian Institute for Urban and Regional Research - OsloMet: Nora Gotaas og Hilde H Zeiner

Scientific publications

Møyner, Elisabeth; Tessem, Siri; Feiring, Marte (2020). Alene på ukjent grunn: Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeuten . Vol. 8.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-moyner-...

Mengshoel, Anne Marit; Feiring, Marte (2020). Rethinkng recovery. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Ed.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Chapter 5. Routledge.

Feiring, Marte (2019). Selvhjelpsarbeid – mellom erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap. Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Ed.). Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Kap 7. Universitetsforlaget.

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Selvhjelp i grenseland – en ny type helsebevegelse?. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 8. Cappelen Damm Akademisk.

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 1. p. 9-46. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Feiring, Marte (2019). Nasjonal selvhjelpssatsing møter lokalsamfunnet. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Kapittel 5. p. 100-120. Cappelen Damm Akademisk.

Feiring, Marte (2019). Fra frivillig arbeid til folkehelsearbeid - om politisering av selvhjelpssaken. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 3. Cappelen Damm Akademisk.

Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (2019). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. ISBN: 9788202590468. 230 p. Cappelen Damm Akademisk.

Feiring, Marte; Bonfils, Inge Storgaard (2019). The Redesigning of Neurorehabilitation in Denmark and Norway. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Ed.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. chapter 5. Palgrave Macmillan.

Bystrup, Mette Ryssel; Larsen, Kristian; Hindhede, Anette Lykke; Pallesen, Hanne; Aadal, Lena; Feiring, Marte (2019). Outline of a History of Neurorehabilitation in Denmark – a Sociological Perspective. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab . Vol. 12.
http://www.praktiskegrunde.dk/2018/praktiskegrunde...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete