Norwegian version
Marte Feiring

Marte Feiring

Fields of study

Academic disciplines

Other health sciences   Sociology

Subject areas

Rehabilitation   Text analysis   Collaboration across the curriculum   Theory of Interaction   Qualitative methodologies   Disease prevention   Historical sociology   Critical culture studies   Disabled   Arbeidsrettet rehabilitering   Self help work   Public health work

Countries

Norway

Collaborations

Norwegian National Advisory Unit on Rehabilitation in Rheumatology – Diakonhjemmet Hospital: Ingvild Kjeken Norwegian Institute for Urban and Regional Research - OsloMet: Nora Gotaas og Hilde H Zeiner

Scientific publications

Feiring, Marte; Førland, Oddvar; Aspinal, Fiona; Rostgaard, Tine (2022). The travels of ideas of active ageing and reablement within and between three regions: United Kingdom, Australasia, and Scandinavia. Reablement in Long-term Care for Older People. Chapter 2. Policy Press.
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/reable...

Kvambekk, Ann Kristin; Feiring, Marte; Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta (2022). En studie av fysioterapeuters erfaringer som treningskoordinatorer i et forskningsprosjekt. Fysioterapeuten .

Feiring, Marte; Koren Solvang, Per (2021). Mellom vitenskapelig stringens og samproduksjon i forskning. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab . Vol. 15.
http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(202...

Thuesen, Jette; Feiring, Marte; Doh, Daniel; Westendorp, Rudy (2021). Reablement in need of theories of ageing: would theories of successful ageing do?. Ageing & Society .

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2021). Brukermedvirkning i forskning – i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Skjeldal, Eskil (Ed.). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. 4. p. 65-80. Universitetsforlaget.

Tessem, Siri; Møyner, Elisabeth; Feiring, Marte (2021). Learning from a situation of discomfort – a qualitative study of physiotherapy student practice in mental health. Physiotherapy Theory and Practice .

Møyner, Elisabeth; Tessem, Siri; Feiring, Marte (2020). Alene på ukjent grunn: Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeuten . Vol. 8.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-moyner-...

Mengshoel, Anne Marit; Feiring, Marte (2020). Rethinking recovery. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Ed.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Chapter 5. Routledge.

Feiring, Marte (2019). Selvhjelpsarbeid – mellom erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap. Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Ed.). Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Kap 7. Universitetsforlaget.

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Selvhjelp i grenseland – en ny type helsebevegelse?. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 8. Cappelen Damm Akademisk.

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 1. p. 9-46. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Feiring, Marte (2019). Nasjonal selvhjelpssatsing møter lokalsamfunnet. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Kapittel 5. p. 100-120. Cappelen Damm Akademisk.

Feiring, Marte (2019). Fra frivillig arbeid til folkehelsearbeid - om politisering av selvhjelpssaken. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 3. Cappelen Damm Akademisk.

Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (2019). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. ISBN: 9788202590468. 230 p. Cappelen Damm Akademisk.

Feiring, Marte; Bonfils, Inge Storgaard (2019). The Redesigning of Neurorehabilitation in Denmark and Norway. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Ed.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. chapter 5. Palgrave Macmillan.

Bystrup, Mette Ryssel; Larsen, Kristian; Hindhede, Anette Lykke; Pallesen, Hanne; Aadal, Lena; Feiring, Marte (2019). Outline of a History of Neurorehabilitation in Denmark – a Sociological Perspective. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab . Vol. 12.
http://www.praktiskegrunde.dk/2018/praktiskegrunde...

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2019). The curricular construction of rehabilitation. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Ed.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. Chapter 12. Palgrave Macmillan.

Røberg, Anne-Stine Bergquist; Feiring, Marte; Romsland, Grace Inga (2018). Rehabilitation, language, and power: interdiscursive relationships between policy strategies and professional practices in Norway. 18 p. Critical Discourse Studies .

Kristiansen, Siri Høyem; Feiring, Marte (2018). Monster og mann: Utfordringer ved rehabilitering av returnerte fremmedkrigere. Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E.; Lie, Anne Christine (Ed.). Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. 13. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridisk...

Røberg, Anne-Stine Bergquist; Ploug Hansen, Helle; Feiring, Marte; Romsland, Grace Inga (2017). Rehabilitation in momentum of norwegian coordination reform: From practices of discipline to disciplinary practices. La réadaptation dans l’élan de la réforme norvégienne de la coordination : Des pratiques de la discipline aux pratiques disciplinaires. Alter - European Journal of Disability Research . Vol. 11.

Larsen, Kristian; Juritzen, Truls I; Knutsen, Ingrid Ruud; Feiring, Marte (2017). Hva er kritikk i helsefagene og hva skal vi med kritiske perspektiver?. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Ed.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 11. Cappelen Damm Akademisk.

Gytz Olesen, Søren; Feiring, Marte (2017). Rehabiliteringspraksiser og normaliseringsdiskurser. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Ed.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 8. Cappelen Damm Akademisk.

Feiring, Marte; Heiaas, Ida; Koren Solvang, Per (2017). Fra deltakelse til brukermedvirkning i helseforskning. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Ed.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 10. p. 181-200. Cappelen Damm Akademisk.

Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. ISBN: 978-82-02-55031-8. 200 p. Cappelen Damm Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Feiring, Marte (2017). Challenges in the nurse's role in rehabilitation contexts. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Feiring, Marte (2017). Fra revalidering til rehabilitering - en dansk begrebshistorie. Tidsskrift for professionsstudier . Vol. 24.
https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/96753

Røberg, Anne-Stine Bergquist; Feiring, Marte; Romsland, Grace Inga (2017). Norwegian rehabilitation policies and the coordination reform’s effect: a critical discourse analysis. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 19.

Feiring, Marte (2017). Science of Selection: Social Technologies in the Norwegian Educational and Vocational Fields 1910–1940. Journal of Historical Sociology . Vol. 30.
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?Al...

Harsløf, Ivan; Søbjerg Nielsen, Ulla; Feiring, Marte (2017). Danish and Norwegian hospital social workers’ cross-institutional work amidst inter-sectoral restructuring of health and social welfare. European Journal of Social Work . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10642/3504

Feiring, Marte (2013). Politicisation of Self-help in Norway. Nicolaou-Smokoviti, Litsa; Sünker, Heintz; Rozanova, Julia; Pekka Economou, Victoria (Ed.). Citizenship and Social Development. Citizen Participation and Community Involvement in Social Welfare and Social Policy. Article nr 11. p. 207-220. Peter Lang Publishing Group.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete