Norwegian version
Per Koren Solvang

Per Koren Solvang

Scientific publications

Feiring, Marte; Koren Solvang, Per (2021). Mellom vitenskapelig stringens og samproduksjon i forskning. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab . Vol. 15.
http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(202...

Solvang, Per Koren; Heiaas, Ida; Romsland, Grace Inga; Søberg, Helene Lundgaard (2021). The unexpected other: Challenges and strategies after acquired impairment. 17 p. Health .

Koren Solvang, Per; Sveen, Unni; Lundgaard Søberg, Helene (2021). User involvement in the making: Positions and types of knowledge enacted in the interaction between service users and researchers in user panel meetings. Health Expectations . Vol. 24.

Arfa, Shahrzad; Solvang, Per Koren; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun (2021). Participation in a rehabilitation program based on adapted physical activities in Norway: a qualitative study of experiences of immigrant parents and their children with disabilities. 8 p. Disability and Rehabilitation .

Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment services. Sociology of Health and Illness .

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2021). Brukermedvirkning i forskning – i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Skjeldal, Eskil (Ed.). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. 4. p. 65-80. Universitetsforlaget.

Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva; Stenberg, Una; Solvang, Per Koren (2021). Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. Sociology of Health and Illness . Vol. 43.
https://hdl.handle.net/10037/23787

Arfa, Shahrzad; Koren Solvang, Per; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun Birgitta (2020). Challenges and facilitators in supporting sustainable participation after rehabilitation: Experiences of immigrant parents and their children with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy .

Arfa, Shahrzad; Koren Solvang, Per; Berg, Berit; Jahnsen, Reidun Birgitta (2020). Disabled and immigrant, a double minority challenge: A qualitative study about the experiences of immigrant parents of children with disabilities navigating health and rehabilitation services in Norway. BMC Health Services Research . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/73322

Koren Solvang, Per (2020). Sosialkonstruksjonisme. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Ed.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Kapittel 9. Gyldendal Akademisk.

Gregersen, Helle; Koren Solvang, Per (2020). Analysis of the occupational therapist's professional identity when working in acquired brain injury rehabilitation within a municipal service. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR) . Vol. 27.
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/...

Koren Solvang, Per; Bonfils, Inge Storgaard (2019). Rehabilitering som sosiokulturelt og historisk fænomen. Petersen, Kirsten Schultz; Bonfils, Inge Storgard; Schrøder, Inger (Ed.). Sociologi og rehabilitering. Kapitel 2. Munksgaard Forlag.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Koren Solvang, Per; Hauken, May (2019). “A limited focus on cancer rehabilitation”—A qualitative study of the experiences from Norwegian Cancer Coordinators in Primary Health Care. European Journal of Cancer Care . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/1956/21674

Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind; Koren Solvang, Per (2019). The enactment of multiple return-to-work bodies in labour and welfare administration: a qualitative study of compulsory stakeholder meetings. Nordic Social Work Research . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2646003

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2019). The curricular construction of rehabilitation. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Ed.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. Chapter 12. Palgrave Macmillan.

Koren Solvang, Per (2019). (Re)habilitering. Terapi, tilrettelegging, verdsetting. ISBN: 978-82-450-2372-5. 162 p. Fagbokforlaget.

Hanisch, Halvor Melbye; Koren Solvang, Per (2019). The urge to work: Normative ordering in the narratives of people on long-term sick leave. Health Sociology Review . Vol. 28.

Lid, Inger Marie; Koren Solvang, Per (2018). Inkludering i arbeidslivet: Signo som eksempel. Lid, Inger Marie (Ed.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 9. p. 185-206. Gyldendal Akademisk.

Koren Solvang, Per; Lid, Inger Marie (2018). Samspill og innovasjon som bidrag til offentlig tjenesteproduksjon. Lid, Inger Marie (Ed.). Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 3. p. 61-81. Gyldendal Akademisk.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Koren Solvang, Per; Hauken, May (2018). From challenges to resources: A qualitative study of cancer coordinators' experiences of barriers and facilitators to enacting their system-focused tasks. Cancer Nursing . Vol. 42.

Koren Solvang, Per (2018). Between art therapy and disability aesthetics: a sociological approach for understanding the intersection between art practice and disability discourse. Disability & Society . Vol. 33.

Hagland, Hanne; Koren Solvang, Per (2017). Kvalifisering til tverrprofesjonell praksis. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Ed.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. kapittel 7. p. 83-94. Universitetsforlaget.

Lie, Nataskja-Elena Kersting; Hauken, May; Koren Solvang, Per (2017). “Providing Coordinated Cancer Care” – A Qualitative Study of Norwegian Cancer Coordinators’ Experiences of Their Role. Cancer Nursing . Vol. 41.

Feiring, Marte; Heiaas, Ida; Koren Solvang, Per (2017). Fra deltakelse til brukermedvirkning i helseforskning. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Ed.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 10. p. 181-200. Cappelen Damm Akademisk.

Koren Solvang, Per; Hanisch, Halvor Melbye; Reinhardt, Jan D. (2017). The rehabilitation research matrix: producing knowledge at micro, meso, and macro levels. Disability and Rehabilitation . Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10852/74764

Koren Solvang, Per (2016). New Relations Between Professionals and Disabled Service Users. Gubrium, Jaber F.; Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (Ed.). Reimagining the Human Service Relationship. Kapittel 7. p. 143-157. Columbia University Press.

Gubrium, Jaber F.; Andreassen, Tone Alm; Koren Solvang, Per (2016). Reimagining the Human Service Relationship. ISBN: 9780231171526. 368 p. Columbia University Press.

Koren Solvang, Per; Fougner, Marit (2016). Professional roles in physiotherapy practice: educating for self-management, relational matching and coaching for everyday life. Physiotherapy Theory and Practice . Vol. 32.

Lid, Inger Marie; Koren Solvang, Per (2016). (Dis)ability and the experience of accessibility in the urban environment. Alter - European Journal of Disability Research . Vol. 10.

Koren Solvang, Per (2015). Annerledeshet som ressurs. Dahle, Sølvi; Torgauten, Tor Ivar (Ed.). Helt med! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne. Kapittel 21. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete