Norwegian version
Nora Gotaas

Nora Gotaas

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Social anthropology

Scientific publications

Gotaas, Nora (2019). «Midt i smørøyet» – samarbeid og ambivalens i grenseflater mellom profesjons- og erfaringskunnskap. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Kapittel 4. p. 91-113. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 1. p. 9-46. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Gotaas, Nora (2006). Cultural background and communication in court. Dahl, Øyvind; Jensen, Iben; Nynäs, Peter (Ed.). Bridges of understanding : perspectives on intercultural communication / Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). Kap. p. 241-256. Unipub forlag.

Gotaas, Nora; Grøvdal, Yngvil; Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. ISBN: 82-90783-29-9. 234 p.

Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta; Papendorf, Knut (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Andenæs, Kristian (Ed.). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. 8-10. Unipub forlag.

Gotaas, Nora (1998). The little Czech and the great Czech Nation: National identity and the post-communist transformation of society. Ladislav Holy (book review). Social Anthropology . Vol. 6.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete