Norwegian version
Nora Gotaas

Nora Gotaas

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Social anthropology

Scientific publications

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte ; Gotaas, Nora ; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. p. 9-46. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ https://doi.org/10.23865/noasp.68

Gotaas, Nora (2019). «Midt i smørøyet» – samarbeid og ambivalens i grenseflater mellom profesjons- og erfaringskunnskap. Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Ed.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. p. 91-113. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/ noasp.68

Gotaas, Nora (2006). Cultural background and communication in court. Dahl, Øyvind; Jensen, Iben; Nynäs, Peter (Ed.). Bridges of understanding : perspectives on intercultural communication / Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). p. 241-256. Unipub forlag.

Gotaas, Nora ; Grøvdal, Yngvil; Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. ISBN: 82-90783-29-9. 234 p. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora ; Nilsen, Anne Birgitta ; Papendorf, Knut (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Andenæs, Kristian (Ed.). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Unipub forlag.

Gotaas, Nora (1998). The little Czech and the great Czech Nation: National identity and the post-communist transformation of society. Ladislav Holy (book review). Social Anthropology. Vol. 6.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete