English version
Nora Gotaas

Nora Gotaas

Kort om

Arbeider for tiden med et ph.d.-prosjekt om selvhjelpsgrupper og selvhjelpsarbeid i Norge.

Sosialantropolog fra Universitet i Oslo (1992), hovedoppgave om tsjekkisk identitet i spennet mellom stat og sivilsamfunn i Praha.

Forskningsinteresser: Modernitetsteori. Kunnskaps- og problemforståelse i forvaltning og i sivilsamfunn, tjenesteutforming, ulike former for sosialt arbeid og - entreprenørskap og vilkår for sosialt og personlig endringsarbeid blant ungdom og voksne.

Har arbeidet med tema knyttet til oppsøkende ungdomsarbeid, mestrings- og rehabiliteringsarbeid overfor straffedømte, kulturforståelse og kommunikasjon i rettssystemet, bruk av tolk, rettighetsproblematikk, integrasjonsspørsmål og risikoforståelse knyttet til miljøproblemer.

Ulike kvalitative metoder, feltarbeid og prosessevalueringer.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gotaas, Nora (2019). «Midt i smørøyet» – samarbeid og ambivalens i grenseflater mellom profesjons- og erfaringskunnskap. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Kapittel 4. s. 91-113. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 1. s. 9-46. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Gotaas, Nora (2006). Cultural background and communication in court. Dahl, Øyvind; Jensen, Iben; Nynäs, Peter (Red.). Bridges of understanding : perspectives on intercultural communication / Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). Kap. s. 241-256. Unipub forlag.

Gotaas, Nora (1998). The little Czech and the great Czech Nation: National identity and the post-communist transformation of society. Ladislav Holy (book review). Social Anthropology . Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig