English version
Evelyn Dyb

Evelyn Dyb

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dyb, Evelyn (2020). Lykken ved å eie sin bolig. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.

Dyb, Evelyn (2017). Counting Homelessness and Politics: The case of Norway. European Journal of Homelessness . Vol. 11.

Anderson, Isobel; Dyb, Evelyn; Finnerty, Joe (2016). The 'Arc of Prosperity' Revisited. Homelessness Policy Change in North Western Europe. Social Inclusion . Vol. 4.

Dyb, Evelyn (2016). Housing First or no housing? Housing and homelessness at the end of alcohol and drug treatment. International journal of drug policy . Vol. 36.

Dyb, Evelyn (2014). "Det har jo ordna seg" Hjemløse fangers konstruksjon av en bolig. Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork (Red.). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel. s. 83-100. Novus Forlag.

Dyb, Evelyn (2012). Lokal boligsosial samstyring. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 12. s. 253-273. Akademika forlag.

Benjaminsen, Lars; Dyb, Evelyn (2010). Homelessness Strategies and Innovation. O’Sullivan, Eoin; Busch-Geertsema, Volker; Quilgars, Deborah; Pleace, Nicholas (Red.). Homelessness Research in Europe. Kapittel. s. 123-142.

Dyb, Evelyn (2009). Homelessness in the Nordic and Baltic Countries. Holt-Jensen, Arild; Pollock, Eric (Red.). Urban Sustainability and Governance. Box 2. s. 165-169. Nova Science Publishers, Inc..

Dyb, Evelyn; Benjaminsen, Lars; O'Sullivan, Eoin (2009). The Governance of homelessness in Liberal and Social Democratic Welfare Regimes: National strategies and models of intervention. European Journal of Homelessness . Vol. 3.

Dyb, Evelyn (2009). Imprisonment: A Major Gateway to Homelessness. Housing Studies . Vol. 24.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig