English version
Evelyn Dyb

Evelyn Dyb

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dyb, Evelyn (2022). Bostedsløse, uteliggere og tiggere - konstruksjon av "verdige trengende" og "de andre". Fonn, Birgitte Kjos; Hovlid, Ellen Lexerød; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Presse, profesjon og politikk : festskrift til Paul Bjerke. 10. Cappelen Damm Akademisk.

Dyb, Evelyn; Benjaminsen, Lars; Knutagård, Marcus; Linden, Jarmo (2021). Governing Through Definitions and Numbers: Analysis of the Nordic Homeless Registrations as Instruments of Governing Homelessness. European Journal of Homelessness . Vol. 15.
https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observ...

Benjaminsen, Lars; Dhalmann, Hanna; Dyb, Evelyn; Knutagård, Marcus; Linden, Jarmo (2020). Measurement of homelessness in the Nordic Countries. European Journal of Homelessness . Vol. 14.
https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observ...

Dyb, Evelyn (2020). Reinventing Homelessness through Enumeration in Norwegian Housing Policies: A Case Study of Governmentality. 16 s. Housing, Theory and Society .

Hermans, Koen; Dyb, Evelyn; Knutagård, Marcus; Novak-Zezula, Sonja; Trummer, Ursula (2020). Migration and Homelessness: Measuring the Intersections. European Journal of Homelessness . Vol. 14.

Dyb, Evelyn (2020). Bostedsløs Politikk og praksis. ISBN: 9788205523746. 196 s. Gyldendal Akademisk.

Dyb, Evelyn (2020). Lykken ved å eie sin bolig. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.

Dyb, Evelyn (2017). The governance of rehabilitation in prisons. Andersson, Björn; Petersson, Frida; Skårner, Anette (Red.). Den motspänstiga akademikern. Festskrift til Ingrid Sahlin. 16. s. 383-404. Égalité.

Dyb, Evelyn (2017). Counting Homelessness and Politics: The case of Norway. European Journal of Homelessness . Vol. 11.

Anderson, Isobel; Dyb, Evelyn; Finnerty, Joe (2016). The 'Arc of Prosperity' Revisited. Homelessness Policy Change in North Western Europe. Social Inclusion . Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig