English version
Evelyn Dyb

Evelyn Dyb

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dyb, Evelyn; Benjaminsen, Lars; Knutagård, Marcus; Linden, Jarmo (2021). Governing Through Definitions and Numbers: Analysis of the Nordic Homeless Registrations as Instruments of Governing Homelessness. European Journal of Homelessness . Vol. 15.
https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observ...

Benjaminsen, Lars; Dhalmann, Hanna; Dyb, Evelyn; Knutagård, Marcus; Linden, Jarmo (2020). Measurement of homelessness in the Nordic Countries. European Journal of Homelessness . Vol. 14.
https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observ...

Dyb, Evelyn (2020). Reinventing Homelessness through Enumeration in Norwegian Housing Policies: A Case Study of Governmentality. 16 s. Housing, Theory and Society .

Hermans, Koen; Dyb, Evelyn; Knutagård, Marcus; Novak-Zezula, Sonja; Trummer, Ursula (2020). Migration and Homelessness: Measuring the Intersections. European Journal of Homelessness . Vol. 14.

Dyb, Evelyn (2020). Bostedsløs Politikk og praksis. ISBN: 9788205523746. 196 s. Gyldendal Akademisk.

Dyb, Evelyn (2020). Lykken ved å eie sin bolig. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.

Dyb, Evelyn (2017). The governance of rehabilitation in prisons. Andersson, Björn; Petersson, Frida; Skårner, Anette (Red.). Den motspänstiga akademikern. Festskrift til Ingrid Sahlin. 16. s. 383-404. Égalité.

Dyb, Evelyn (2017). Counting Homelessness and Politics: The case of Norway. European Journal of Homelessness . Vol. 11.

Anderson, Isobel; Dyb, Evelyn; Finnerty, Joe (2016). The 'Arc of Prosperity' Revisited. Homelessness Policy Change in North Western Europe. Social Inclusion . Vol. 4.

Dyb, Evelyn (2016). Housing First or no housing? Housing and homelessness at the end of alcohol and drug treatment. International journal of drug policy . Vol. 36.

Dyb, Evelyn (2014). "Det har jo ordna seg" Hjemløse fangers konstruksjon av en bolig. Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork (Red.). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel. s. 83-100. Novus Forlag.

Dyb, Evelyn (2012). Lokal boligsosial samstyring. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 12. s. 253-273. Akademika forlag.

Benjaminsen, Lars; Dyb, Evelyn (2010). Homelessness Strategies and Innovation. O’Sullivan, Eoin; Busch-Geertsema, Volker; Quilgars, Deborah; Pleace, Nicholas (Red.). Homelessness Research in Europe. Kapittel. s. 123-142.

Dyb, Evelyn (2009). Homelessness in the Nordic and Baltic Countries. Holt-Jensen, Arild; Pollock, Eric (Red.). Urban Sustainability and Governance. Box 2. s. 165-169. Nova Science Publishers, Inc..

Dyb, Evelyn; Benjaminsen, Lars; O'Sullivan, Eoin (2009). The Governance of homelessness in Liberal and Social Democratic Welfare Regimes: National strategies and models of intervention. European Journal of Homelessness . Vol. 3.

Dyb, Evelyn (2009). Imprisonment: A Major Gateway to Homelessness. Housing Studies . Vol. 24.

Meert, Henk; Stuyck, Karen; Cabrera, Pedro José; Dyb, Evelyn; Filipovic, Masa; Györi, Péter; Hradecky, Ilja; Loison, Marie; Maas, Roland (2008). The changing profiles of homeless people: Conflict, rooflessness and the use of public space. Doherty, Joe; Edgar, Bill (Red.). In my caravan, I feel like superman. Kapittel 8. s. 171-206.

Benjaminsen, Lars; Dyb, Evelyn (2008). The effectiveness of homeless policies - Variation among the Scandinavian countries. European Journal of Homelessness . Vol. 2.

Dyb, Evelyn (2007). Le mal-logement: question d’identité ou de statut sur le marché du logement?. Laflamme, Valéri; Levy-Vroelant, Claire; Robertson, Douglas; Smyth, Jim (Red.). Le logement précaire. Aux marges du palais. Kapittel. s. 45-61. L'Harmattan.

Dyb, Evelyn; Loison, Marie (2007). Impact of Service Procurement and Competition on Quality and Standards in Homeless Service Provision. European Journal of Homelessness . Vol. 1.

Bjerke, Paul; Dyb, Evelyn (2006). Journalistikk i risikosamfunnet. ISBN: 978-82-7935-225-9. 261 s. Abstrakt forlag.

Dyb, Evelyn (2003). Bostedsløshet i Norden. Forskning, politikk og praksis. ISBN: 92-893-0896-6. 122 s.

Dyb, Evelyn (2002). Bostedsløshet i Norge - forklaringer på marginalisering. Sahlin, Ingrid; Kärkkäinen, Sirkka-Liisa (Red.). Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning. Kapittel 2. s. 35-56.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig