Kartlegging av bostedsløshet i Norge 2024

NIBR gjennomfører i 2024 den åttende kartleggingen av bostedsløshet i Norge. Kartleggingen skal fremskaffe oppdatert status for omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge, og gjennomføres hvert fjerde år.

Kartleggingen skal framskaffe oppdatert status for omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Det er tidligere gjennomført syv tilsvarende studier som, sammen med denne, inngår i en tidsserie av sammenlignbare data over bostedsløshet i Norge over en periode på 28 år.

Selve datainnsamlingen gjennomføres i tidsvinduet 25. november til 1. desember 2024 og utføres av tjenestesteder som har kontakt med eller antas å kjenne til bostedsløse personer. Rundt 1000 offentlige instanser, primært i kommunene, men også i staten, og noen private, inkludert frivillige organisasjoner, deltar i kartleggingen.

Disse fyller ut ett spørreskjema for hver bostedsløse person de er i kontakt med eller kjenner til i løpet av tidsvinduet. Skjemaene sendes til forskerne ved NIBR, som analyserer dataene og publiserer resultatene i en forskningsrapport i juni 2025. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...