English version
Marit Ekne Ruud

Marit Ekne Ruud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, etnologi

Emner

Boligpolitikk   Byutvikling   Barn og ungdom   Medvirkning   Boligsosiale tiltak   Nærmiljøkvaliteter

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ruud, Marit Ekne (2012). Områdeløft - bidrag til utjevning av boforhold og levekår?. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 14. s. 299-316. Akademika forlag.

Søholt, Susanne; Ruud, Marit Ekne; Braathen, Einar (2012). A question of social sustainability: Urban interventions in critical neighbourhoods in Portugal and Norway. Urban Research and Practice . Vol. 5.

Sæter, Oddrun; Ruud, Marit Ekne (2007). The politics of signs and space. On commodification of culture and socio-spatial changes. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig