Tilskudd til utleieboliger - en evaluering

Sammen med Oslo Economics er NIBR i gang med å evaluere tilskuddet til utleieboliger, på oppdrag for husbanken. Tilskuddet ble avviklet 01.01.2023.

Evalueringen skal vurdere kostnadseffektivitet og formålseffektivitet. Med dette som ramme undersøker vi:

Prosjektet gjennomføres med en blanding av intervjuer, analyse av foreliggende statistikk og en survey til relevante kommuner.

Ferdig rapport: Evaluering av tilskudd til utleieboliger (kudos.dfo.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...