English version
Kim Astrup

Kim Astrup

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar; Astrup, Kim (2021). Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?. Boligsosialt arbeid. Kapittel 4. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (2021). Boligsosialt arbeid. ISBN: 97-882-15-04149-0. 232 s. Universitetsforlaget.

Astrup, Kim (2017). Kan boligmarkedet temmes? Smartere boligpolitikk i et markedsbasert system. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Red.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 4. s. 76-89. Universitetsforlaget.

Astrup, Kim Christian (2012). Tvangssalg av bolig i Norge. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 10. s. 211-232. Akademika forlag.

Astrup, Kim Christian (2012). Boligprisutviklingen i Norge - forventningenes rolle. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 2. s. 39-55. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J.; Elsinga, M.; Ronald, R. (Red.). Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. Kap. 3. s. 39-62. Delft University Press.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans . Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdfPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig