Norwegian version
Kim Astrup

Kim Astrup

Research projects

Scientific publications

Astrup, Kim (2017). Kan boligmarkedet temmes? Smartere boligpolitikk i et markedsbasert system. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Ed.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 4. p. 76-89. Universitetsforlaget.

Astrup, Kim Christian (2012). Tvangssalg av bolig i Norge. Nordahl, Berit Irene (Ed.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 10. p. 211-232. Akademika forlag.

Astrup, Kim Christian (2012). Boligprisutviklingen i Norge - forventningenes rolle. Nordahl, Berit Irene (Ed.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 2. p. 39-55. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J.; Elsinga, M.; Ronald, R. (Ed.). Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. Kap. 3. p. 39-62. Delft University Press.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans . Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdfThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete