Norwegian version
Kim Christian Astrup

Kim Christian Astrup

Fields of study

Academic disciplines

Economics

Subject areas

Housing   Welfare and poverty   Poverty research   Urban poverty   Socioeconomic inequality   Effects of housing interventions   Capability approach   Regional and local housing markets   Social housing policy   Distributive justice   Housing allowances

Research projects

Scientific publications

Monkerud, Lars Chr. ; Astrup, Kim Christian (2022). Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig? En analyse av mulighetsrommet i startlånsordningen. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/tfb.5.1.3

Solstad, Asgeir ; Astrup, Kim ; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (2021). Boligsosialt arbeid. ISBN: 97-882-15-04149-0. 232 p. Universitetsforlaget.

Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar ; Astrup, Kim (2021). Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?. Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice (Ed.). Boligsosialt arbeid. p. 71-88. Universitetsforlaget.

Astrup, Kim (2017). Kan boligmarkedet temmes? Smartere boligpolitikk i et markedsbasert system. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Ed.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. p. 76-89. Universitetsforlaget.

Astrup, Kim Christian (2012). Tvangssalg av bolig i Norge. Nordahl, Berit Irene (Ed.). Boligmarked og boligpolitikk. p. 211-232. Akademika forlag.

Astrup, Kim Christian (2012). Boligprisutviklingen i Norge - forventningenes rolle. Nordahl, Berit Irene (Ed.). Boligmarked og boligpolitikk. p. 39-55. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf ; Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J.; Elsinga, M.; Ronald, R. (Ed.). Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. p. 39-62. Delft University Press.

Barlindhaug, Rolf ; Nordahl, Berit Irene ; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans. Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdfThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete