Norwegian version
Ingar Brattbakk

Ingar Brattbakk

Fields of study

Academic disciplines

Human geography

Subject areas

Housing market   Segregation   Quantitative methods   Gentrification   Cultural geography   Urban governance   Neighbourhood effects

Research projects

Scientific publications

Brattbakk, Ingar (2022). Parental strategies for children and neighbourhoods: To form, strengthen and protect. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Brattbakk, Ingar (2021). Sosiokulturelle stedsanalyser og andre medvirkningskanaler for unge. Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Kap 12. p. 253-276. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.150.ch12

Thorstensen, Erik; Hagen, Aina Landsverk; Brattbakk, Ingar (2021). Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo. Secularism and Nonreligion . Vol. 10.
https://secularismandnonreligion.org/articles/10.5...

Brattbakk, Ingar (2020). Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid / Crowding and the daily lives of families during the covid-19-pandemic. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-02

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (2020). Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning...

Brattbakk, Ingar; Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?. Ljunggren, Jørn (Ed.). Oslo - ulikhetenes by. 16. p. 339-358. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Ed.). Oslo - ulikhetenes by. 9. p. 189-208. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersson, Roger; Brattbakk, Ingar; Vaattovaara, Mari (2016). Native's opinions on ethnic Residential segregation and neighbourhood diversity in Helsinki, Oslo and Stockholm. Housing Studies . Vol. 32.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/026730...

Brattbakk, Ingar (2014). Block, neighbourhood or district? The importance of geographical scale for area effects on educational attainment. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography . Vol. 96.

Brattbakk, Ingar; Wessel, Terje (2013). Long-term Neighbourhood Effects on Education, Income and Employment among Adolescents in Oslo. Urban Studies . Vol. 50.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete