Norwegian version
Sara Berge Lorenzen

Sara Berge Lorenzen

Scientific publications

Andersen, Bengt; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Kapittel 10. p. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Lorenzen, Sara Berge (2021). Fra medvirker og medforsker til ung sosial entreprenør. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. chapter 7. p. 147-171. Cappelen Damm Akademisk.

Lorenzen, Sara Berge; Hagen, Aina Landsverk (2021). Hybride rom og levende laboratorier: Erfaringer fra uttesting av digitale medvirkningsmetoder. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. chapter 6. p. 125-146. Cappelen Damm Akademisk.

Alves, Daniele Evelin; Lorenzen, Sara Berge; Hagen, Aina Landsverk (2021). Skolefag som kanal for ungdomsmedvirkning i lokale utviklingsprosjekter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. chapter 4. p. 87-114. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete