Norwegian version
Sara Berge Lorenzen

Sara Berge Lorenzen

Scientific publications

Hagen, Aina Landsverk ; Engerbakk, Bjørk Brøndmo; Lorenzen, Sara Berge ; Tolstad, Ingrid M. (2024). Rebels in their own job: How digging into a municipal mystery turned invited youth participation in an urban planning process into uninvited activism. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12820

Alves, Daniele Evelin ; Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk ; Murray, Ane Evenstad; Aschehoug, Erik; Abildsnes, Miriam; Juul, Cathrine (2023). Hva med sklier i stedet for trapper? Elevers medvirkning ved byggeprosjekter i nabolaget. Bedre Skole. Vol. 2023.

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Lorenzen, Sara Berge (2022). Pandemi som mulighetsrom for digital transformasjon. Eliassen, Knut Ove; Ogundipe, Anne; Prytz, Øyvind (Ed.). Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder . p. 463-494. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa140513

Hagen, Aina Landsverk ; Lorenzen, Sara Berge (2021). Fra medvirker og medforsker til ung sosial entreprenør. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. p. 147-171. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk (2021). Hybride rom og levende laboratorier: Erfaringer fra uttesting av digitale medvirkningsmetoder. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. p. 125-146. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi. org/10.23865/noasp.15

Andersen, Bengt ; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. p. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Alves, Daniele Evelin ; Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk (2021). Skolefag som kanal for ungdomsmedvirkning i lokale utviklingsprosjekter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. p. 87-114. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete