Norwegian version
Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fields of study

Academic disciplines

Social anthropology

Subject areas

Urban Anthropology   Town planning   Segregation   Architecture   Youth Research   Urban studies   Urban governance

Countries

Norway   USA

Scientific publications

Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2021). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. ISBN: 9788202748821. 306 p. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies.

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. Social Semiotics .

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 27.

Andersen, Bengt; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Kapittel 10. p. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2021). Introduksjon til ung medvirkning, kreativitet og konflikt i planlegging. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Ed.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. chapter 1. p. 11-41. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2021). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. ISBN: 9788202748821. 311 p. Cappelen Damm Akademisk.

Fagerlid, Cicilie; Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta (2021). Engaging with mixed-use design. The case of the urban library in Oslo. Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. 7. p. 122-134. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.432...

Andersen, Bengt; Hannah, Ander; Skrede, Joar (2021). The directors of urban transformation: The case of Oslo. Local Economy .
https://hdl.handle.net/11250/2753511

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og Plan . Vol. 114.
https://hdl.handle.net/11250/2758669

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Remembering and reconfiguring industrial heritage: the case of the digester in Moss, Norway. Landscape Research .

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (2020). Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning...

Kadasia, Vanessa Nyagoha Idland; Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta (2020). Trivsel og usikkerhet på Tøyen: En studie av foreldrebilder av et løftet byområde. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.
https://uni.oslomet.no/invisibleinfrastructures/

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Selling homes: the polysemy of visual marketing. Social Semiotics .
https://hdl.handle.net/11250/2736801

Andersen, Bengt (2019). Marginality and banality in the segregated city: Reflections on the ‘riots’ in Oslo. Ethnicities . Vol. 19.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1468...

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2019). A Suburban Dreamscape Outshining Urbanism: The Case of Housing Advertisements. Space and Culture .
https://hdl.handle.net/11250/2722246

Andersen, Bengt (2018). Østkanten tar til gatene. Marginalitet og banalitet i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Ed.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Ed.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. p. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Ed.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 5. p. 89-104. Universitetsforlaget.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. Ljunggren, Jørn (Ed.). Oslo - ulikhetenes by. 15. p. 325-337. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Ed.). Oslo - ulikhetenes by. 9. p. 189-208. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2017). Planning for a sustainable Oslo: the challenge of turning urban theory into practice. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 22.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies . Vol. 24.
http://eur.sagepub.com/content/early/2016/04/21/09...

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar; Sæter, Oddrun Kristine (2015). Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens. Johansson, Magnus; Salonen, Taipo; Righard, Erica (Ed.). Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Kapittel 5. p. 107-123. Nordic Academic Press.

Andersen, Bengt; Biseth, Heidi (2013). The Myth of Failed Integration: The Case of Eastern Oslo. City & Society . Vol. 25.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ciso.12...

Andersen, Bengt (2009). Evaluering av URO : et kriminalitetsforebyggende prosjekt i regi av Oslo røde kors. ISBN: 978-82-579-4688-3. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Andersen, Bengt (2008). Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/1755

Andersen, Bengt (2001). Making Territory in Urban America: New Urbanism and Kentlands. Karianne, Mørch (Ed.). Hovedfagsstudentenes Årbok 2001. Sosialantropologi. Oslo. Vol. 12. Kapittel 8. p. 89-107.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete