Norwegian version
Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fields of study

Academic disciplines

Social anthropology

Subject areas

Urban Anthropology   Town planning   Segregation   Architecture   Youth Research   Urban governance   Urban studies

Countries

Norway   USA

Scientific publications

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og plan .

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (2020). Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.

Kadasia, Vanessa Nyagoha Idland; Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta (2020). Trivsel og usikkerhet på Tøyen: En studie av foreldrebilder av et løftet byområde. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 3.

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Selling homes: the polysemy of visual marketing. Social Semiotics .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10350...

Andersen, Bengt (2019). Marginality and banality in the segregated city: Reflections on the ‘riots’ in Oslo. Ethnicities . Vol. 19.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1468...

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2019). A Suburban Dreamscape Outshining Urbanism: The Case of Housing Advertisements. Space and Culture .

Andersen, Bengt (2018). Østkanten tar til gatene. Marginalitet og banalitet i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Ed.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Ed.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. p. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Ed.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 5. p. 89-104. Universitetsforlaget.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. Ljunggren, Jørn (Ed.). Oslo - ulikhetenes by. 15. p. 325-337. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete